Türklüğü Kuşatan Sıcak Gündem

Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351


        Küreselleşme sürecinde, Türklüğün eline geçen fırsatlar ve yaşadığı tehlikeler gittikçe artıyor. Küreselleşmeyi kendi çıkarları için kullanmaya çalışan emperyalist güçler, dünyayı yeniden düzenlemeye girişiyor. Karşılarında herhangi bir güç merkezi kalmasını istemiyorlar. Soğuk Savaş sonrası SSCB’nin yıkılmasıyla dengesi değişen dünyada, yeni güçlerin büyümesine tahammül göstermiyorlar. Bunun düşüncesi bile yoğun tedbirler alınması için yetiyor. Maalesef bu tedbir dediğimiz manevralar bizi ve yakın çevremizdeki coğrafyayı bir kargaşa ortamına çevirdi. Ülkemizdeki PKK terörü ve FETÖ darbe girişimleri, bu kargaşanın bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Yıllardır devam eden Suriye karmaşası ve Irak’ın işgalinden sonra ortaya çıkan IŞİD problemi, sonunda bataklığın içine bizi de çekmektedir. Bu süreçte bizim için tek çıkar yol, politikaların millî birlik ve Türklük temelinde belirlenip yürütülmesidir. Meşrutiyet sonrasındaki tarihî şartlar, Osmanlı yönetimini ve aydınlarını nasıl ki Türkçülüğe yönelttiyse, günümüzde de Türk milliyetçiliği, toplumun kurtuluş çaresi olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde yaşanan olaylar da bizi Türklük temelinde politikalara zorunlu olarak sevk etmektedir. 15 Temmuz sonrasında Türk bayrağı, Türk vatanı ve Türklüğün, toplumun bütün kesimleri tarafından en önemli ve ortak değer olarak hissedilmesi bunun delilidir. Bu hissin açık bir dünya görüşü ve devlet politikası hâline gelmesi tek çıkar yoldur. Türk Yurdu, yayımlandığı ilk günden beri zaten bu düşüncenin temsilciliğini yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Yazılarımız bu ölçüler doğrultusunda seçilmektedir. 

        Türk Yurdu, aynı zamanda Türk Ocaklarının aynası durumundadır. Bu ay, Ocaklarımızda yapılan faaliyetlerin haberleri arttı. Yeni eğitim ve öğretim döneminin eylül- ekim aylarında başlamasıyla faaliyetlerimiz yoğunlaştı. Bütün okuyucularımız, yakınlarındaki şubelerin faaliyetlerine gönülden katkıda bulunabilirler. Şubelerimiz, faaliyetlerini kısa ve öz biçimde haberleştirerek bize gönderebilirler. Bu faaliyetlerden örnek nitelikte olanlar, hepimiz için gurur vericidir. Geçen ay İstanbul Şubesi bu gururu yaşattı. İki büyük toplantıdan birinin ayrıntılı haberini, genç kardeşimiz Emre Kartal’ın kaleminden okuyabilirsiniz. 

        Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından biri, millî şuurun yüksek tutulmasıdır. Türk milliyetçileri bu şuurun yükselmesi için çalışmayı kendilerine bir görev telakki etmektedir. Türk milliyetçiliği tarihinde farklı meslek gruplarından pek çok önemli sima, kendi hayatlarını bu davaya vakfetmişlerdir. Bunlar arasında Türklüğün en önemli davası olarak Türkçeyi gören Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu gibi rahmete kavuşan hocalarımız, bizim için özel kıymetlerdir. Bu sayımızda, Hacıeminoğlu Hocamızı, bir dosya çalışması ile ilgilerinize sunuyoruz. Dosya editörlüğünü Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu üstlendi. Hocanın hayatını ve farklı yönlerini bizlere anlatan kıymetli yazılar yer aldı. Yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 

        Gelecek sayılarımızda buluşmak üzere sağlıcakla kalın. 

        

Türk Yurdu Kasım 2016
Türk Yurdu Kasım 2016
Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele