Göreve Yeni Başlamış Öğretmenlerin Lisans Eğitimleri ve Mesleklerine İlişkin Görüşleri

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Bilinen Gerçekler, Kemikleşmiş Sorunlar

        Eğitim en eski çağlardan günümüze kadar süregelen hemen her insan topluluğunda görülen vazgeçilmez bir olgudur. Toplum, içinde bulunduğu koşulların doğurduğu ihtiyaçları gidermek, genç bireylerin toplumsallaşmasını sağlamak ve varlığını devam ettirmek için eğitime ihtiyaç duyar. Bu nedenle toplumsal sistem içerisinde eğitim toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerlerine ve beklentilerine göre şekillenir. 

        Eğitim sürecinin sonunda ihtiyaçların karşılanması ve belirlenen hedeflere ulaşılmasında en stratejik unsuru öğretmenlerdir. Bir uzmanlık alanı olarak öğretmenlik, kuramın ve uygulamanın birlikte yer aldığı çok yönlü bir eğitim sürecini ifade eder. Ancak geçmişten günümüze öğretmen yetiştirmede ortaya konulan ölçütlerin öğretmen adaylarını göreve hazırlamada yetersiz olduğu görülmekte ve bu ölçütler sıklıkla gündeme getirilerek üzerinde tartışılmaktadır. 

        Öğretmen adaylarının eğitimleri sı...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele