Küreselleşen Dünyanın ve Bilgi Çağının Türkiye’sinde Eğitim: Eğitimimizin Bugününe ve Geleceğine Bakış

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Günümüzde hayatın her alanında baş döndürücü bir değişim yaşanmakta, yeni yeni sorunlar ortaya çıkmakta ve yeni paradigmalara (bakış açılarına) ihtiyaç duyulmaktadır. İçinde yaşadığımız çağ çeşitli şekillerde (uzay çağı, internet çağı, siber çağ, yalnızlık çağı, yabancılaşma çağı, sanal bir dünyada yaşama çağı) isimlendirilmekte ve ağırlıklı kabul ile bu çağa “Bilgi Çağı”, bu çağın gereklerini yerine getirerek çağa ayak uyduran toplumlara da “Bilgi Toplumu” adı verilmektedir. Eskiden uzun süre alan insanlık bilgisinin artması günümüzde oldukça kısa süreye inmiş, eğitimin bilgi toplumu olmanın önemli bir aracı olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. 

        Eğitim, varlığı insan yapma bilim ve sanatıdır. Eğitim ile toplumun sahip olduğu değer yargıları ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması amaçlanır. Eğitim, karşılığı çoğunlukla uzun zaman alan önemli ve maliyetli bir yatırımdır. Bireyi ve toplumu değiştirme, dönüştürme ve geliştirme süreci ola...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele