Kültürel Farklılıklar ve Eğitim

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Modernleşme, yenileşme, Batılılaşma kavramlarının yakın Türk tarihi boyunca benzer anlamlarda kullanıldığı ifade edilebilir. Türk toplumunun modernleşme süreci incelendiğinde genel olarak modernleşme ile Batılılaşma kavramlarının aynı anlamda kullanıldığı, kültürel değişimler ve etkileşime sebep olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Türk eğitim tarihinde Türk toplumunun Batılılaşma ve kültürel değişim serüveninin ilk ve en hızlı başlangıç noktası Osmanlı’nın son dönemlerine tekabül etmektedir. Dikkat edilirse Türk eğitim tarihinde mihenk olan bu eğitim değişimleri ile Türk toplumunu toplumsal kültürel değişimleri, değişimin doğası gereği paralel ve birbirine bağımlı olarak yol almakta; zorunlu şartlar ve gereklilikler ile mevcut toplumsal kültürle bir takım etkileşimlere girdiği görülmektedir. Süreç bu açıdan ele alınırsa Türklerin kültürel değişimlerine ilk ivmeyi veren bazı önemli eğitim değişimleri ve bu değişimlere bağlı kültürel modifikasyonları anlamlandırmak açısından önemlidir...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele