Darbe Girişimi ve Millî Özbilinç

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Her halkın tarihinde güncel sosyo-politik problemlerin yanı sıra onun strateji gelişim çizgisini belirleyen, millî özbilinçten kaynaklanan görevler de vardır. Fakat ne yazık ki, halkın millî-siyasal benliğini ifade eden ve devletçilik bilincinin tezahürü olan hayati meseleler bazen güncel problemler içerisinde, siyasal çekişmelerin, yerel sosyo-politik çıkarların, yine maddi ihtiyaçların karşılanmasından doğan bireysel ve toplumsal çabaların mücadelesi sahnesinde geri plana itilir ve bazen de büsbütün unutulur. 

        Millî ruhu korumanın, geliştirmenin ve yeni nesillere ulaştırmanın en iyi şekli millî devletçiliktir. Millî devlet ancak coğrafi bölgenin, maddi zenginliklerin değil, aynı zamanda millî-manevi değerlerin korunmasına da hizmet eder. 

        Millî felsefi fikrin, ahlakın, gelenek-göreneklerin yeni kuşaklara iletilmesi, varlığının devam ettirilmesi bakımından millî-manevi yapıtlar, sanatsal edebiyat gerçekten büyük önem taşımaktadır. Bir milletin canlı ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele