İtaat Kültürü ve Milli Hâkimiyet

Eylül 2016 - Yıl 105 - Sayı 349

        İTAAT KÜLTÜRÜ VE MİLLİ HÂKİMİYET

        Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinin Avrupa’daki milletlere ilk kazandırdığı hasletlerden birisi, insan olmanın doğal uzantısı olan temel hak ve hürriyetlerin yanında insanın fikren ve bedenen hürriyeti gelir. Bu sürecin sonunda kölelik düzeni en azından hukuki olarak ortadan kaldırılmaya çalışılmış, Avrupa dışında uygulama devam etse bile insanların doğuştan hür ve temel haklara sahip olduğu fikir kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu düşüncenin siyasal alana yansıması ise Fransız İhtilâli (1789) ile ihtilâlden sonra yayımlanan İnsan Hakları Bildirisi üzerinden vücut bulmuştur. Buna benzer fikirler Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776) metninden de mevcuttu. Batı’da, tüm bir toplumsal ve zihniyet değişiminin ürünü olarak temel hak ve hürriyetleri beyan eden bildirgelerdeki görüşl...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2016
Türk Yurdu Eylül 2016
Eylül 2016 - Yıl 105 - Sayı 349

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele