Muhsin İlyas Subaşı’nın Edebi Şahsiyeti Akademik Çalışmayla Kitaplaştırıldı

Nisan 2015 - Yıl 104 - Sayı 332

        Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın, hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleriAtatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından doktora tezine konu edildi.

        
Prof. Dr. Erdoğan Erbay’ın yönetiminde Esra Kürüm tarafından hazırlanan tez, Kürüm’e edebiyat doktorluğu unvanını kazandırırken, Muhsin İlyas Subaşı’nı da edebi şahsiyeti ve eserleriyle birlikte biyografisini bir bütün hâlinde edebiyat âlemine tanıtmaya fırsat verdi.

        
Dr. Esra Kürüm, üç yılayakın bir süre çalışılarak hazırladığı bu tezini daha sonra, biyografi kitabı formatına dönüştürdü ve “Ortak Değerlerimizin Dili Muhsin İlyas Subaşı” adıyla yayımladı.

        
Dr. Kürüm,bu çalışmasının amacını şöyle açıklamaktadır:

        
“Muhsin İlyas Subaşı, sanatçı ve ilim adamının topluma dolayısıyla geleceğeışık tutmasıgerektiği inancında olan son dönem sanatçılarımızdandır. Yetiştiği sosyal ve kültürel ortamın etkilerini eserlerine yansıtan Subaşı, modernizmin değer yargılarımızı, edebiyatımızı ve tarihe bakışımızı yozlaştırmaması için aydının vazifeli olduğu görüşündedir.”

        
Bu doktora tezine nezaret eden Prof. Dr. Erdoğan Erbay ise, Muhsin İlyas Subaşı hakkındaki görüşlerini bu kitaba yazdığı takdim yazısında şöyle dile getirmektedir:
“Muhsin İlyas Subaşı, yirminci asrın yok edici maddi imkânlarına karşı, mana ve özü koyarak, bir ömür boyu mücadele eden insanlardandır. Bir milletin, miras yoluyla devreden, dünya ve ahiret ölçülerini, hayırlı bir halef sıfatı ve sadakatiyle taşımaya ahdetmiş, Hakk’ın has kulu, milletin bir ferdidir. Şiirden romana, poetikadan şehir monografisine, kalem oynattığı her sahada, Hakk’ın ve halkın koyduğu düsturu rehber edinmiş, hilâf-ı hakikat bir şey söylememeye itina ile bağlı kalmıştır.”

        
Şiir Vakti Yayınları arasında çıkan 400 sayfalık kitap, internet kitap satış sitelerinde okuyucuya sunulmaktadır.


Türk Yurdu Nisan 2015
Türk Yurdu Nisan 2015
Nisan 2015 - Yıl 104 - Sayı 332

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele