Taşı Dillendiren Türk: Tonyukuk

Ekim 2015 - Yıl 104 - Sayı 338


 

        Öz içi taşın tutmışteg biz. Yuyka erkli tupulgalı ucuz ermiş, yinçeerkligüzgeli ucuz. Yuyka kalın bolsartupulguluk alp ermiş. Yingçe yoğun bolsarüzgülük alp ermiş.1

(Bilge Tonyukuk)

 

        Bilge Tonyukuk, sekizinci yüzyılın başlarında, kendisini Türk milletine hesap verme ve geleceği bilgilendirme konusunda sorumlu görür. İçinde doğup büyüdüğü ve esaret hayatı yaşadığı, İlteriş Kağan’la birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiği Çin’de de gördüğü yazılı taş dikme geleneğinin Türkçedeki ilk önemli örneğini meydana getirir. Nitekim ilk cümlesi de bunu doğrulamaktadır: Bilge Tonyukuk ben özüm Tabgaç ilinge kılındım(Bilge Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım.).2 Arkasından hemen konuya girer; zaman dar, malzeme kısıtlıdır ve söz uzatılmaya gelmez: Türk budun Tabgaçka körür erti(Türk milleti Çin’e tabi idi.). Önce sonucu söyler ve sebebini de ekler: Kanın kodup Tabgaçka yana içikdi(Hanını bırakıp Çin’e tekrar teslim oldu.).Tonyukuk, hem şahsının hem milletinin birikimiyle Türklerde millî varlığın güçlü devlet adamı, han, kağanın varlığıyla mümkün olabileceğini ve sürdürülebileceğini açıkça ifade eder. Üstelik kağanın yokluğu ve esarete düşmenin hesabının Tanrı tarafından sorulacağını da ekler: Tengri anca timiş erinç: Kan birtim, kanıngın kodup içikding(Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, hanını bırakıp teslim oldun.). Tanrı sadece hesap sormakla kalmamış, aynı zamanda cezalandırmıştır: İçikdük üçün Tengri ölütmiş erinç. Türk budun ölti, alkındı, yok boldı(Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu.).

         

        Ne kadar yüksek bir devlet geleneğine sahip bir millete mensup olduklarını kendi halkına anlatmak için çırpınan ve vezirliğini yaptığı kağanlara da bu bilinci aşılayan Bilge Tonyukuk, aynı zamanda yaratıcının bulunduğuna inanmaktadır. Bunu, son noktada yargılayıcının Tanrı olduğunu söylemesinden anlamak mümkündür. Tanrı, hem yol göstermekte hem hesap sormakta hem de yargılayıp cezalandırmaktadır: Süsi üç bing ermiş. Biz iki bingertimiz.Süngüşdimiz. Tengri yarlıkadı, yanydımız, ögüzketüşdi. (Askeri üç bin imiş. Biz iki bin idik. Savaştık. Tanrı lütfetti, dağıttık, nehire düştü.).

         

        Tonyukuk, aynı zamanda damadı olan Bilge Kağan ile Gök Tanrı dini ve Budizm konusunda tartışmış, onun Budizm’i kabul edip bütünüyle yerleşik hayata geçme fikrine şiddetle karşı çıkmıştır. Tonyukuk’a göre sayıları yeterince artıncaya kadar Türkler, tam olarak yerleşik hayata geçmemeli, saldırılara karşı her an harekete hazır olmalıydı. Budizm, Türklerin hareket kabiliyetini yok eder, savaşçı ruhunu öldürürdü. Bunu, Budizm’i ve Çin’i çok iyi tanımasına, bilgelik ve tecrübesine dayanarak söylüyordu. 

         

        Sınırlı bir malzeme olan taş sütun üzerine bunca bilginin, tecrübenin, millete mensup olma ve devlet kurma bilincinin aktarılması, ancak yüksek düzeyde bir ifade gücüne sahip bir dille mümkün olurdu. Tonyukuk, bunun bildiğimiz ilk örneğini ortaya koymuştur. Bu kadar üst düzeyde bir kendini ifade etme isteği ve bilinci, sadece taş üzerine aktarılmış olsa bile Türk milletinin maddi ve manevi dünyadaki yerini göstermede yeterli sayılabilirdi ama araştırma ve incelemeler, başka unsurların da bulunduğunu gösterdi. Nitekim Türklerin önemli devlet teşkilatlanmalarından birinin merkezi konumundaki bugünkü Moğolistan’da, Türk dili ve kültürüne ait yadigârlar peş peşe günyüzüne çıkarılmaktadır.

         

        Bu çalışmaların en önemlilerinden biri, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın başkanlığını yaptığı, bünyesinde Türkiye ve Moğolistan’dan tarihçi ve arkeologların yer aldığı kazı ekibi tarafından Tonyukuk Yazıtı ve çevresinde yapılmaktadır. Türkiye’nin yurt dışında dil, kültür ve bayındırlık gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük kuruluşlarından olan TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) bu kazıları yaptırmaktadır. Kazılar bittikten sonra Tonyukuk Yazıtı ve etrafı daha kapsamlı bir şekilde araştırma ve gezi alanı hâline getirilecek, kurulacak müze ile de Yazıt ve diğer eserler koruma altına alınarak ziyarete açılacaktır.

         

        Süreç, Türkiye ile Moğolistan arasında 1994’te imzalanan MOTAP (Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi) ile başlamış; Orhun Vadisi ve Tonyukuk Bölgesi’nin Moğolistan Hükûmeti tarafından 2002’de sit alanı ilan edilmesi ve her iki bölgenin 2004’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasıyla devam etmiş ve 2015’te Moğolistan’daki Türk Dönemine Ait Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik İşbirliği Hakkında İyi Niyet Anlaşması’nın TİKA ve Moğol makamları arasında imzalanmasıyla hızlanmıştır.

         

        TİKA, 02-05 Eylül 2015 tarihlerinde,Tonyukuk Yazıtı ve çevresindeki kazıların incelenmesi ve tanıtımı amacıyla basın yayın organlarının temsilcileriyle Moğolistan’a, Tonyukuk Yazıtı’na bir gezi düzenledi. Türk Yurdu temsilcisi olarak katıldığımız bu gezide, Başkent Ulanbator’a 58 km uzaklıktaki Tonyukuk Yazıtı’nın yalnız olmadığını; barkıyla, tuğla döşenmiş tören alanıyla, balballarıyla, üzeri işlemeli sunak taşlarıyla, künkleriyle ve yakın zamanda Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın açıklayacağı diğer önemli buluntularla bir bütünlük arz ettiğini gördük. Tonyukuk tam olarak yerleşik hayata geçmeye karşı çıkmıştı ama diktiği Yazıt’ın etrafındakilere bakılırsa her an göçmeye hazır bir halkı ve elleri tetikte bir orduyu, bir devlet teşkilatlanması içinde bir merkezde yaşatma becerisini göstermişti.

         

        Bu gezide sadece Tonyukuk Yazıtı’nı görüp inceleme imkânımız oldu. Tonyukuk Yazıtı, Moğolistan’ın Bayan Tsogt bölgesinde; Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları ise Höşöö Tsaydam bölgesindedir. İki bölge arasındaki mesafe 400 km civarındadır. Bu uzaklığa rağmen üç yazıt da “Orhon Yazıtları” adıyla anılır. Bunun sebebi, yazılış tarihlerinin birbirine çok yakın olması (Tonyukuk 726, Köl Tigin 734, Bilge Kağan 735) ve konu olarak birbirini tamamlamasıdır.

         

        Ulanbator-Öndörhaan yolunun 47. kilometresinden sonra 11 km içeride kalan Tonyukuk’a ulaşmak için geçilmesi gereken toprak yol, 2014’te Türkiye (TİKA) tarafından beton asfalt olarak yapılmış ve “Tonyukuk Karayolu” olarak adlandırılmıştır. Bu yolun, Moğolistan’da bugüne kadar yapılmış en kaliteli yol olduğunu bizzat Moğollar ifade ediyor.

         

        Moğolistan’ın Türkiye’nin iki katı büyüklükte yüzölçümüne fakat üç milyona yakın nüfusa sahip olduğu, bu nüfusun yarısının da başkent Ulanbator’da yaşadığı düşünülürse, ülkenin çok geniş, ısısız bir araziye sahip olduğu anlaşılır. Bu ıssız ve yemyeşil düzlüklerde otlayan büyük koyun, sığır ve at sürüleri; bu topraklarda vaktiyle at sürmüş, kılıç sallamış, hükümran olmuş atalarımızın nasıl bir hayat sürdüklerikonusunda çağrışımlar yaptırıyor. Bunlara ağır kış şartları da eklendiğinde, bunca zorluğun ortasında oluşturulmuş dil, kültür ve medeniyet unsurlarının önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bu unsurların farkında olduklarını gördüğümüz, Moğolistan’da görev yapan TİKA Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile Moğolistan Büyükelçimizin gayretli çalışmaları ve Türklük konusundaki hassasiyetleri bize güven verdi.

         

         

        [1] Kendi içi dıştan tutulmuş gibiyiz. Yufka olanın delinmesi kolay imiş, ince olanı kırmak kolay. Yufka kalın olsa delinmesi zor imiş. İnce yoğun olsa kırmak zor imiş.

        [1]Bilge Tonyukuk’unbu yazıdaki cümleleri şu eserden alınmıştır: M. Ergin, 2004, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İst.


Türk Yurdu Ekim 2015
Türk Yurdu Ekim 2015
Ekim 2015 - Yıl 104 - Sayı 338

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele