Türk Ocakları - MEB İlişkileri-III

Nisan 2009 - Yıl 98 - Sayı 260

                            Arşivimizden seçmelere koymak üzere Talim ve Terbiye Kurulu’nun 1930 yılında kabul ettiği iki kararı seçtik.15.7.1930 tarih ve 98 sayılı kurul kararı günümüz yöneticilerine ibret olması bakımından dikkat çekicidir. Memleketimizde Türkçülük fikrinin yayılmasına hizmet eden, Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafından yayınlanmakta olan Türk Yurdu dergisinin bu çalışmaları takdir edilerek 250 lire mükâfat verilmesi kurul kararı ile kabul edilmiştir.

         

                            20.11.1930 tarih ve 215 sayılı kurul kararının gerekçesi oldukça önemlidir. Memlekette millî şuurun kuvvetlendirilmesi, Türk kültürünün ortaya çıkarılması, millî hayatımızda medeni, sosyal ve sıhhî gelişmenin temini hususunda uzun senelerdir değerli hizmetleri görülen Türk Ocakları’nın kendi hayat ve faaliyetlerini devam ettirmesi maksadıyla düzenleyeceği, balo, konser ve tiyatrolar için ve vermekle mükellef olduğu muhtelif vergi ve resimlerden muaf tutulması için gerekli olan kanun teklifi hazırlamasının Bakanlık Makamına arzı kararlaştırılmıştır. Bu karara çıkarılması düşünülen kanun teklifinin metni eklenmiştir. Kurulun bu toplantısına yeni tayin edilen İhsan Sungu başkanlık yapmıştır. Yeni üye olarak Avni Bey[1] bulunmaktadır.

         

         

        

         

        

         

        

         

        


        


        

        [1] Hüseyin Avni Başman (İstanbul, 12.7.1887-İstanbul, 19.3.1955), Babası Tranvik kökenli annesi İstanbulludur. Vefa İdadisi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1908 yılı mezunudur. Devlet memuriyetine PTT memuru olarak başlamış, 2.10.1913’te öğretmenliği geçmiştir. Darüşşafaka’da coğrafya öğretmeni olmuş, Maraş ve Antalya Darülmualliminlerinde müdürlük yapmıştır. 1920’de Denizli Maarif Müdürü tayin edilmiş, 1922’de Eskişehir’e aynı vazife ile nakledilmesine rağmen düşman işgali sebebiyle görevine başlayamamıştır. 1923’te müfettiş, daha sonra Bakanlık İstatistik Dairesi müdürü, 1924’te Bakanlık 1.sınıf müdürü oldu. 1925’te Orta Öğretim Genel Müdürü, 11.3.1926’da Talim ve Terbiye Kurulu üyesi oldu. Kurul üyeliği ile birlikte Teftiş Heyeti Başkanlığı yaptı. 1929 yılında kısa bir süre Gazi Eğitim Enstitüsü müdürlüğünden sonra müsteşar oldu. 1935’te kendi isteği ile müfettişi oldu ve Berlin Talebe Müfettişi yapıldı. Aynı yıl aynı görevle Paris’e geçti. 1940 yılına kadar bu görevde kaldı. Dönüşünde İstanbul Milli Eğitim Başmüfettişi oldu. 1950 yılında DP’den İzmir milletvekili seçildi. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlığı gündeme geldiğinde sol görüşlü olarak tanındığı şayiasının çıktığını o tarihte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Bahattin İzgi belirtmektedir. (Bahattin İzgi, Ölümünün 25. Yıl Dönümünde Dr. Tahsin Tola ve Hatıralarım, Senirkent Yükseliş, sayı 108, Mayıs 2008,s.2) Eğitim, siyaset ve dil ile ilgili yazıları bulunmakta ve bazı önemli eserleri de Türkçeye tercüme etmiştir. 1960 tan sonraki Kurucu Meclis’e seçilmiş, 19.3.1965’te vefat etmiştir.

         

         

         


Türk Yurdu Nisan 2009
Türk Yurdu Nisan 2009
Nisan 2009 - Yıl 98 - Sayı 260

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele