Milliyetçi Hareketin Yakın Tarihine Işık Tutan Anılar

Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331

        Yakın dönemde ilk olarak Osman Çakır Bey, Nevzat Kösoğlu ile nehir söyleşi tarzında bir çalışmayla “Bir Vatan Kurtarma Hikâyesi” isimli, kitabı yayımladı. Daha önce rahmetli Alparslan Türkeş ile ilgili kitaplar yayımlanmıştı. Osman Oktay Bey Galip Erdem’in hayat hikâyesini yazmıştı. Cezaevinde yatan ülkücülerin hikâyeleri “medrese-i yusufiye” bağlamında kitaplara yansımıştı. Fakat bir döneme şahit olmuş hayat hikâyeleri serisini son yıllarda görmeye başladık. Allah’ın takdiri ile Nevzat Kösoğlu’nun ani hastalığı ve vefatı bu işin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Son yayımlanan “60’lılardan Vatan Kurtarma Hikâyeleri” kitabında muhterem Nuri Gürgür ağabeyimiz bunun altını çiziyor. Keşke yakın zamanlarda kaybettiğimiz Ayvaz Gökdemir gibi önemli isimler dehayat hikâyelerini anlatabilselerdi veya yayımlayabilselerdi.

        
Bu yazıya konu olan kitap Erol Kılınç’ın kaleminden “Damla Damla Yaşadıklarım”* isimli eser. Eser sahibini milliyetçi camia son dönemler itibarıyla Ötüken Yayınları ile bağlantılı tanır. Eski kuşak İstanbul ülkücüleri 1960’lı yılların sonları ve 70’li yılların başlarındaki aktif siyasi mücadelesiyle tanır. Yazarın kendi kaleminden, tanıyan veya tanımayan herkesin faydalanabileceği bir hayat hikâyesi karşımıza çıkıyor, bu eserde. Erol Kılınç, Anadolu’nun bir kasabasından İstanbul’a ve Türkiye’ye yansıyan bir manzarayı gösteriyor bizlere. Onun hayat hikâyesi üzerinden Türkiye’nin sosyal değişmesini, kasaba hayatının sosyal yapısını, büyük şehirlere yüksek tahsil için gelen gençlerin hayatını, siyasi gelişmelerin gençleri etkilemesini, milliyetçi hareketin verdiği mücadelenin farklı boyutlarını okumak mümkün. Eser sosyolojik bir veri deposu niteliğinde örnekler ve belgeler sunuyor. Bir insanın hayat hikâyesi üzerinden ülkenin sosyolojisi hakkında çok önemli ipuçları yakalanabilir. Erol Kılınç’ın hayat hikâyesi bu bakımdan son derece değerli bir kaynak oluşturuyor.

        
Geçim mücadelesi için Konya’nın Bozkır’ından Aydın’ın Söke’sine göç eden bir ailenin evladı olarak 1945 yılında hayata atılan Erol Kılınç, 2012 yılında 67 yaşında bu eseri yazıyor. Bu yıllar arasında damla damla yaşadıkları, bize insan, toplum, dönem ve şehir üzerinden birçok ipucu veriyor. 1950’lili yıllarda başladığı öğrencilik döneminde karşımıza çıkan manzara Söke, Aydın ve Denizli bağlamında okullar ve öğretmenler hakkında fikirler veriyor. Aynı dönem Erol Kılınç’ın kişilik yapısı ve ailesi hakkında da detaylı bilgiler sunuyor. Üniversite eğitimi için İstanbul’da yaşayacağı günler ile ilgili olarak da ilk siyasi ve fikri temasları burada bulabiliyoruz. Hayatını şekillendiren milliyetçi düşünce ve içinde yer aldığı milliyetçi camia zaten Erol Kılınç’ın kimliğini belirleyen en önemli özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ilk tohumlarını hayatının ilk döneminde görüyoruz.

        
Erol Kılınç, kitabı yazdığı yıla kadar hayatını geçirdiği mekân olarak İstanbul ve camia olarak milliyetçi hareket hakkında yaşayarak edindiği tecrübeleri ve gözlemleri bizimle paylaşıyor. Kitapta özellikle milliyetçi hareketin İstanbul örgütlenmesi ve yayıncılık tecrübesi bakımından çok değerli bilgiler yer alıyor. Bu süreçte önemli roller üstlenen insanları, birbiriyle ilişkilerini, yaptıkları başarılı işleri, mücadeleleri görüyorsunuz. En önemlisi ise idealistçe girişilen mücadele esnasında yaşanan hayal kırıklıklarını ve üzüntüleri gördüğünüzde, hayatın insani boyutuyla karşılaşıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü teşkilatların siyasi ve kültürel olarak İstanbul’daki durumuna adeta ayna tutuyor. Türkeş Bey’in kitaplarının Kutluğ Yayınları olarak basılması ve dağıtılmasından, Ötüken yayınlarının günümüze ulaşan kurumsal başarısına kadar birçok örnek hakkında önemli bilgiler bulabiliyorsunuz. Kitap hakkında söylenecek ve yazılacak çok şey olduğu ortada. Yakın tarihle ilgilenenlerin, sosyologların, milliyetçilerin ve konuya ilgi duyan herkesin okuması gereken bir hatıratı, bize kazandıran Erol Kılınç’a sağlıklı uzun ömürler dileriz.

         

        * Erol Kılınç, Damla Damla Yaşadıklarım, Ötüken Neşriyat/Hatırat Dizisi, 2012.


Türk Yurdu Mart 2015
Türk Yurdu Mart 2015
Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele