Türkçe Yazılar

Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331

        Vahit Türk’ün kaleminden çıkan “Türkçe Yazılar” kitabı, her gün değişen gündem karşısında unutmamamız gereken bizi, değerlerimizi, köklerimizi, birikimimizi anlatan zengin deneme ve makalelerden oluşan bir kitap. On sekiz deneme ve makaleden oluşan kitapta yer alan yazıların bir bölümü, Türk kültür hayatının hafızasını oluşturan kilometre taşı niteliğindeki dergilerde yayımlanmış. Bir bölümü ise ilk defa bu kitapta okurun değerlendirmesine sunuluyor.

        
Dil ve tarih şuuru perspektifinden hareketle kaleme alınan yazılar, Türkiye ve Türk dünyasına sağlıklı bir bakış açısı yakalamış. Bu bakış açısında sağlam bir tarih bilgisi, duru ve akıcı bir Türkçe, metin altı zenginliği olan cümleler, kaleme alınan konulardaki yazıları, tarihe not düşecek kadar kıymetli ve kalıcı kılmaya yetiyor.“Orkun’dan Gelen Ses” başlığı altındaki makale, kitabı tek başına okutmaya yetecek derecede üst akıl ve bilgi ürünü bir yazı olmuş.Yazıyı okuduğunuzda çok kıymetli bilgilere vakıf olacağınız gibi, oradan gelen sesle Ata Yurdu’na keyifli bir gezi yapacak ve köklerimizdeki göz kamaştırıcı zenginliğe bir kere daha şahit olacaksınız.

        
“1926 Bakü Türkoloji Kurultayı” başlıklı yazı, kamuoyunda çok fazla bilinmeyen bir konuyu derinlemesine ele aldığı için ayrıca kıymetli. Bugün de ihtiyacı hissedilen ve gündemdeki yerini bütün yönleriyle koruyan ortak alfabe tezine değinilen yazıda, bölgenin kültürel fotoğrafı da ustalıkla verilmiş.

        
“Türkiye’de Türklük Aleyhtarlığının Tahlil ve Eleştiri Denemesi” başlıklı yazı, ilk başta güncel gibi algılansa da düşmanca ve aşağılık kompleksi ürünü olan Türk düşmanlığının sebepleri yahut kaynaklarına geniş bir açıdan yaklaşıldığı için de mutlaka okunması gereken bir diğer yazı olarak öne çıkıyor.

        
Kitabı ilginç kılan özelliklerden birisi de “Ruh Adam Romanı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tahlil/inceleme yazısına yer veriyor olması. Yazar, rahmetli Nihal Atsız’ın, “Ruh Adam” isimli ölümsüz eserini öylesine ustalıkla ele alarak incelemiş ki, kitabı okumuş olanların dikkatinden kaçması muhtemel işaretlere değinmekle kalmamış,kitabı okumamış olanlara, okumuş sayılacakları kadar ayrıntılı bilgi de vermiş.

        
Yazıyı özel ve anlamlı kılan bir diğer husus da edebiyat eleştirmenliği konusunda ders verecek derecede geniş bir açıdan konunun ele alınmış olmasıdır. “Ruh Adam” romanı incelemesini okuduğumuzda, edebiyat eleştirmenlerinin nelere dikkat etmesi gerektiği ve bir eserin inceleme/tahlil edilme ölçütlerinde hangi başlıkların yer almasına ihtiyaç olduğu gibi model olacak bir derinliğin sergilendiğini görüyoruz. Bu manada yazı, edebiyat eleştirmenlerine de bir eleştiri ve ders verme kapasitesine ulaşmış. Konuya ilgi duyanların, edebiyatla ilgilenenlerin ve üniversite öğrencilerinin mutlaka okuması gereken bir inceleme yazısı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.

        
“Türkçe Yazılar” deneme kitabında dil ve dil politikaları ağırlıklı bir yer işgal etmiş.Çok da iyi olmuş. Dil sayesinde topluluklar millet olur. Dil iktidardır. Dil, millet ve iktidar inşa eden, yaşatan ve kök saldırandır. Dil; tarif eden, manalandıran, öğreten, medeniyet inşa ettiren ve inşa edilen medeniyeti geleceğe taşıyandır. Dildeki zenginlik, o milletin kültür ve medeniyet zenginliğinin de işaretidir. Yazarın eserinde, Türk milleti gibi binlerce yıllık tarihi ve büyük medeniyet eserleri olan bir milletin, varlığının temel direği olan dili üzerindeki oyunlara ve gelişmelere sorumlu bir aydın kimliğiyle yaklaşması, ayrıca takdire şayandır.

        
Popülerlik ve moda sorununun edebiyatı giderek kötürümleştirdiği bir dönemde, deneme gibi iddialı bir alanda kültür sahamıza giren “Türkçe Yazılar” kitabı, aydın (!) ve entelektüel (!) geçinenlerin haberdar olmadığı, sırtlarını ve yüreklerini döndükleri gerçek bilgi kaynaklarından haberdar olmak isteyenlerin mutlaka okumaları gereken bir kitap. Tanıdık konular ve bildik meseleleri derli toplu yeniden hatırlamak, derinlemesine hafızalarımıza kazımak ve yeniden düşünce iklimimizde canlandırabilmek için “Türkçe Yazılar” deneme kitabı çok iş görecektir.


Türk Yurdu Mart 2015
Türk Yurdu Mart 2015
Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele