Bir Güzel Ülkü

Temmuz 2012 - Yıl 101 - Sayı 299

        Şairin Notu:

         

         

        Benim ülküm, beşeri ilkeleri, aşan cihanşümul bir sevdadır. Bu ülkü, aklına esenin yazamayacağı, sınırlarını politikacıların çizemeyeceği bir ülküdür.

         

         

        Farklı düşünenler olabilir. Farklı ülküler peşinde gidenler olabilir. Hiç kimsenin kimseyi farklı düşündüğünden dolayı kendi çığırından yürümeye zorlaması akıl alır şey değil. İdeallere (ülkülere), ipotek koyanlar ve o ipoteğin ilelebet sürmesini isteyenler, hepinize sesleniyorum:

         

         

        Ülkünüz nerede başlar, nerede biter? Muhtevasında bulunan güzelliklerle çirkinlikleri ayırt etmeden sahiplenmek nasıl bir ülküdür? İnsanları ne güzelliklerinden kovmaya ne de çirkinliklere bekçilik yapmaya hakkınız vardır.

         

         

        Ben kendi ülkümün işaretlerini koordinatlarıyla birlikte şiirleştirip sunuyorum. Yeminim var, başka türlüsüne talip değilim...

         

         

         

        Yüreklerde kök bağlayıp yaşayan
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.
Ezelden ebed'e müjde taşıyan

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Yesi'deki kutsal aşkın mayası
Malazgirt'te Alparslan'ın rüyası
Söğüt'teki has kilimin boyası

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Yunus'layın "Et-kemiğe bürünen"
Selim ruhta Yavuz serdar görünen
Şems misali cümle kirden arınan
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Bedenlerde Koç Köroğlu yüreği
Depreştikçe yakın eyler ırağı
İman kalesinin bayrak direği

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Riya duygusuyla dolup taşmamış
İlimden, irfandan uzaklaşmamış
Benlik çamuruna ayak basmamış
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Dedem Korkut töresiyle töreli
Edep ahlak, sevgi, saygı sıralı
Kırk yıl önce .. aklım erdi ereli

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

         

        Her kapıda bir hesaba girmeyen
İnancından zerre taviz vermeyen
Dost alnına kara leke sürmeyen
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim

         

         

        Mazlumun yoldaşı, zalimin hasmı
Kendine put yapmaz heykeli, resmi
Hak'tır, adalettir, rahmettir ismi
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Bu ülkü candadır, sokakta yatmaz
Güneştir.. bir doğdu, bir daha batmaz
Menfaat uğruna kimseyi satmaz

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Şiddeti, kavgası, kanı olmayan
İçinde öfkesi, kini olmayan
Sonsuza uzanan, sonu olmayan
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Bedir'den Bizans'a akıp gelen o
Küfür setlerini yıkıp gelen o
İlahi kaynaktan çıkıp gelen o

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Sinan'da estetik, Itrî'de ahenk
Sebillerde hayat, kubbelerde renk
Mevlânâ'da ilim, Barbaros'ta cenk
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

         

        "Nizamı-Âlem'dir, hakkın sözü bu
Söylediğim cümle sözün özü bu
Tek damlada umman eyler bizi bu
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Ülkü demek makam, mevki, taç değil
Ülkü demek totem, sembol, haç değil
Kul icadı kof ilkeler hiç değil

         

        Bir güzelülküdür gönülverdiğim.

         

         

        Taze filiz vermiş Edebali'yle
Çiçeklenmiş Hacı Bayram Veli'yle
Ulubatlı Hasan'daki haliyle

         

        Bir güzel ülküdür gönülverdiğim.

        Şehitlerin kanlarıyla ıslanan
Destan olup maveradan seslenen
Atıf'larla, Said'lerle beslenen

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

         

        Türk'e ihsan olmuş "Kavm-i Necib"lik
Boş hayaldir bu şerefe rakiplik
Hayatlar gergeftir, ameller iplik

         

        Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

         

        Ne yazdımsa, inanç, ahlak, örf ile
Postaladım gönül denen zarf ile
Anlatılmaz yirmidokuz harf ile
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

        23.07.1992

         

         

         

         


Türk Yurdu Temmuz 2012
Türk Yurdu Temmuz 2012
Temmuz 2012 - Yıl 101 - Sayı 299

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele