Şehircilik ve Belediyecilik Dosyası

Mart 2014 - Yıl 103 - Sayı 319

        Ülkelerin kalkınmışlık ve gelişmişlik göstergelerinin başında şehirler gelir. Şehir ortamı, insanların rahat ve huzur içinde yaşamasını, sanat ve kültür hayatına katılmasını, bilgi aktarımı ve geliştirilmesini sağlar. Şehir bu bakımdan sadece evlerin ve mahallelerin yer aldığı coğrafi bir alan değildir. İçinde çok sayıda sosyal olguyu barındırır. Belediyeler, şehrin yönetimi için oluşturulmuş birimlerden biridir. Şehrin insanlar için beklenen hizmetlerini üretir. Belediyelerin hizmetleri, hem insanların rahat etmesine hem de toplumun gelişmesinde katkı sağlayacak estetik ve insani değerlerin artmasına katkı sağlar. Bunu yapamayan belediyecilik başarılı olamayacaktır.

        

        Türkiye, uzun süredir bunun sancısını çekmektedir. Bu sorun, son yıllarda farklı boyutlarda ve gittikçe büyüyen bir yumak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal kesimden hızlı göçün meydana getirdiği çarpık yapılaşma; plansız ve düzensiz yerleşim; estetik ve sağlamlıktan uzak, sözde gelişmişlik özentisiyle inşa edilmiş, şehir dokusuyla uyumsuz yüksek binalar; şehir ruhunu ve kimliğini yok eden tek düze bloklaşma; insanların kültür, sanat, spor ve sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak altyapıların olmaması gibi pek çok sorun çözülmeyi beklemektedir. Bunların dışında, belediyecilikle doğrudan ilintili olmayan girişimlerle ülkenin üniter yapısını hedef alan yasa denemeleri, yeni sorunların çıkmasına ve mevcutların da derinleşmesine yol açmaktadır. Türkiye’de şehircilik ve belediyecilik konusu, toplumu gittikçe tedirgin eden marazi çözümsüzlüklerden birisi olarak önümüzde durmaktadır. Bu problemin çok iyi analiz edilmesi ve çözüm yolları aranması elzemdir. Bu amaçla Türk Yurdu olarak konuyla ilgili bilim insanlarının yazdıkları makalelerden bir dosya hazırladık. Bütün yazarlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Ülkemizin önemli sorunlarından birine ışık tutacağına inandığımız bu dosya çalışması, meseleyi bütün yönleriyle ele alamasa da okuyucularımıza, önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.


Türk Yurdu Mart 2014
Türk Yurdu Mart 2014
Mart 2014 - Yıl 103 - Sayı 319

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele