Kıskaçtaki Türkiye

Kıskaçtaki Türkiye

SON 4 ADET

 

 

Türkiye, dünyadaki ve yakın coğrafyamızdaki değişme
ve çatışmaların etkisiyle kritik bir viraja girdi.
Yanı başımızda sürdürülen ve körüklenen savaş, küresel
boyuta çıkarıldı. Bazı yorumculara göre dünyamızda
3. büyük savaş yaşanıyor ve bu adı konulmamış savaştan
en fazla biz Türkler etkileniyoruz. Eski sınırlarımızda
yaşamakta iken çekilmek zorunda kaldığımız topraklarda
mahzun kalan Türkmen kardeşlerimiz Irak’ta ve
Suriye’de çok zarar gördüler ve görmeye devam ediyorlar.
Ülkemiz içinde yakılmış olan terör ateşi de bu bölgedeki
kaos ortamından besleniyor. Türkiye, içine düşürüldüğü
terör sarmalından bir türlü çıkamıyor. Kırım,
Karabağ, Doğu Türkistan bölgelerindeki yaralar açık
vaziyette ve canımızı yakıyor. Dünyada Türk olmanın
zorlukları her geçen gün artıyor sanki. Bütün Türklerin
ve mazlum milletlerin umudu olması gereken Türkiye,
âdeta bir “kıskaç” içinde kıvranıyor. Türk Ocakları Genel
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Türklüğün sıkıntılarını
ve sancılarını Türk Yurdu sayfalarında her ay değerlendirdi.
Elinizdeki kitap Sayın Mehmet Öz’ün iki
yıllık değerlendirme yazılarından oluştu. Mevcut durumumuzun
kısa tanımını ortaya koyan başlığı “Kıskaçtaki
Türkiye” oldu. Bu kitap, tarihe not düşmenin yanı sıra,
içinde bulunduğumuz şartların ve meselelerin gerçekçi
analizlerini ortaya koyuyor. Gençler başta olmak üzere
bütün okuyucuların istifade edeceği değerlendirmeleri,
Türk Yurdu Yayınları olarak ilginize sunuyoruz.