Türk Milliyetçiliği Soruşturması

Ocak 2013 - Yıl 102 - Sayı 305        Türk Ocakları Genel Merkezi 25 Ekim 2002 tarihinde, Cumhuriyetimizin 80. Yılı vesilesiyle “Milli Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti” konulu bir panel düzenlemiş ve panele sunulan bildiriler kitaplaştırılmıştı. Türk milliyetçilerinin devletlerine bakışını değerlendiren bildiriler içinde özellikle rahmetli Durmuş Hocaoğlu’nun açmış olduğu ufkun arkasından zengin bir tartışma ortamı doğmadığı görülünce, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından “milliyetçilik – ulusalcılık, millî devlet – ulus devlet” konusunda meydana gelen kavram kargaşasını aydınlatmak üzere bir çalıştay düzenlenmesi düşünülmüş ve bu toplantı 20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Söğüt’te gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının sonuç bildirisi, çok önemli tespitlerde bulunmasına ve vurgu yapmasına rağmen yeteri kadar milliyetçi camiada yankı uyandırmadığı, yeni fikri açılımlara -bildiğimiz ve yaşadığımız atalet duygusundan dolayı- zemin hazırlamadığı müşahede edildiği için, bu kere Türk Yurdu dergisi yayın kurulu olarak, çoğunluğu Türk milliyetçisi akademisyenlerden ve aynı zamanda farklı görüş sahibi ve farklı ideolojik ekollere mensup kişilerden aşağıdaki soruları cevaplandırmalarını istedik. İsteğimizi dikkate alıp, sorularımıza cevap veren değerli kalem sahiplerine müteşekkiriz. Soruşturmamıza verilen her bir cevap Türk Ocaklarından ziyade cevap sahiplerini ilgilendirmekte ve bağlamaktadır. Ayrıca verilen cevapların her birinin ayrı bir önemi ve anlamı olduğu da değerlendirmeye açıktır. Türk Yurdu’nun daha sonraki sayılarında verilen bu cevapların toplu değerlendirilmesi yapılacaktır. Türk milliyetçilerinin ana meselelerde daha berrak düşünmelerini sağlamayı hedefleyen bu soruşturmanın Türk milliyetçiliği fikrinin medeniyet davasına ufuk getireceği inancındayız.

         

                                                                               Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR

         

         

        Not: Cevaplar soyadına göre alfabetik verilmiştir.

         

        Dr. Fahri Atasoy, Cengiz Aydoğdu, Doç. Dr. Levent Bayraktar, Dr. Cezmi Bayram, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. S. Hayri Bolay, Doç. Dr. Hilmi Demir, Doç. Dr. Baran Dural, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Mustafa Erkal, Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu, Dr. Süleyman Eryiğit, Prof. Dr. Erol Göka, Dr. Oktay Agah Güner, Doç. Dr. Abdulkadir İlgen, Prof. Dr. Mustafa Kahramanyol, Yrd. Doç. Dr. Nuray Karaca, Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Doç. Dr. Derviş Kılınçkaya, Alaattin Korkmaz, Doç. Dr. Milay Köktürk, Nevzat Kösoğlu, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Mehmet Öz, Doç. Dr. Ufuk Özcan, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. Hakan Poyraz, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof. Dr. Murat Sezginer, Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Prof. Dr. Taner Timur, İkbal Vurucu, Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, Prof. Dr. Dursun Yıldırım

 

Soru 1: Türk Milliyetçiliğinden ne anlıyorsunuz? Milliyetçilik ve ulusalcılık arasında fark var mıdır?

 

Soru 2: XXI. yüzyılda dünyanın yeniden düzenlendiğini, hem ulus-devletin, hem de milliyetçiliğin miadının dolduğu görüşüne katılıyor musunuz?