Belgeselde Uzunluk-Kısalık, Zaman Kullanımı Ve Konu İşleme

Şubat 2015 - Yıl 104 - Sayı 330        Belgeseller bilindiği üzere hep ikinci sıradadırlar. Hatta belgeseller film değilmiş gibi “Filmler ve belgeseller” dendiği bile olur. Belgeselciler dahil herkes bu durumu kanıksamış durumdadır. Belgeseller görünüşe göre hiç bir zaman öne geçmeyecekler ve filmlerden ayrı kalmaya devam edeceklerdir.

         

        Film uzunluk ölçüsü olarak 29:59’a kadar kısa metraj film, 30:00-59:59’a kadar orta metraj film, 60:00 ve üstü için ise uzun metraj film tanımları kullanılır. Bunlar çok genel ölçüler olmakla birlikte kabul gördükleri de söylenebilir. Bu durum belgeseller için de böyledir. Bazen aynı belgeselin birden çok versiyonu olabilmektedir. Kurmacalarda daha nadir rastlanan bu durum, belgesellerde daha sık görülmektedir.

         

        Kimi festivaller sadece 10 dakika ve altıveya 20 dakika ve altı gibi şartlar koyabilmektedir. Bazen de belirli bir uzunluğun üstü seçeneğine rastlanabilir. Kurmacalar, film olarak kabul edildiği için “kısa film” ve “uzun metraj” olarak adlandırılırlar ve genel bir kabul edilmişlikleri vardır.