Yabancıların Gözüyle Balkan Savaşı

Şubat 2015 - Yıl 104 - Sayı 330        Üzerinden bir asır geçen Balkan Savaşları, öncesi, esnası ve sonrasındaki yaşanmışlıklar itibarıyla tarihimizin en önemli olaylarından sayılıyor. Birkaç ay içinde Rumeli’deki topraklarımızın tamamını kaybettiğimiz bu savaş, her yönüyle tahlil edilmeye bugün dahi muhtaç. Tarihçiler, bilim adamları, araştırmacılar, gazeteciler, yazarlar kendi alanları çerçevesinde bugüne kadar bu tahlilleri yaptılar ve şüphesiz bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Çünkü hâlâ gün yüzüne çıkmamış vesikalar, belgeler, notlar, günlükler var ve bunlar araştırmacılar tarafından ele alınmayı bekliyor.

         

        Balkan Savaşı’nı ele alan ve araştırmacılara önemli ölçüde ışık tutan kaynaklardan biri de o dönemde bizzat savaşın içinde bulunup gözlemlerini notlar, günlükler hâlinde tutan yabancıların yazdıkları kitaplardır. Çoğu gazeteci-muhabir olan bu yazarlar, vazife icabı bulundukları muharebe bölgelerinde ve şehirlerde gördüklerini, duyduklarını ve bizzat yaşadıklarını günlükler hâlinde kaleme almışlar. Her ne kadar bu yazarların çoğunun yorumları, değerlendirmeleri ve gözlemleri sübjektif, duygusal ve tarafgir olsa da o kısa dönemde yaşanılanlar hakkında bizlere ilgi çekici bilgiler ve ayrıntılar sunuyorlar.