Millî Hafıza

Haziran 2019 - Yıl 108 - Sayı 382        Türk Yurdu, ülkenin ağır şartları içinde çıkış yolu arayan Türkçü aydınların fikir zemini olarak yayın hayatına başladı. Türkçülük, bir dünya görüşü olarak Türk milletini öncelemeyi ve bu gerçekliğe göre siyasi kararlar almayı temel düstur olarak kabul eder. Felsefi düşüncedeki “–izm”ler zaten böyle bir önceliği vurgular. Özellikle milletin varlığı tehdit altındayken bütün mensuplar milliyetçilik duygusuyla hareket eder. Milliyetçiliği bir dünya görüşü olarak benimseyen aydınlar ise yüksek bir millî şuur ile hareket ederler. Millet olmanın olgu kaynaklı dayanaklarını bilimsel yöntemlerle ortaya koyar;  millî hafızayı tazelemeye ve güçlendirmeye çalışırlar. Bunun için milliyetçilerin vazgeçilmezi, tarih bilgisidir. Millî hafıza, tarih bilgisine dayalıdır. Fertlerin, kendi kısa hayatlarının dışında mensup oldukları milletin uzun tarihi içinde oluşturduğu derin bir hafızası vardır. Bu hafıza, milliyetçiliğin ana kaynaklarından biridir. Milletin varlığı ve istikbali buna bağlıdır. Dolayısıyla uzak ve yakın dönemleri ihtiva eden millî hafızanın güçlü ve canlı olması, milletin istikbali bakımından çok önemlidir. 1919 yılı, Türk milleti için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasını aydınlatmak, bilmek ve milletin mensuplarının zihninde canlı tutabilmek hayati önemi haizdir. Geçen sayımızda, 1919 yılında başlayan Millî Mücadele Dönemi’nin Türk edebiyatına yansımasını dosya olarak sunmaya başladık. Dergimizin sayfa hacminden dolayı gelen yazıların hepsini yayımlayamadık. Bu sayımızdan itibaren dosya yazılarına devam edeceğiz. Yılsonu itibarıyla bu yazıları kitaplaştırmaya çalışacağız. İlgilenen yazarlarımızın katkılarına da açığız. Bu yıl Millî Mücadele tarihimizi her yönden ele almak hepimizin görevi. 19 Mayıs vesilesiyle Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılında Millî Mücadele” panelinin konuşma özetlerini de bu sayımızda ilginize sunuyoruz. Bu bağlamda Türk Ocağı İstanbul Şubesi, “Haberler” kısmında ayrıntılarını göreceğiniz gibi, millî hafızayı tazeleyecek “Millî Mücadele’nin İşaret Fişeği 1919 İstanbul Mitingleri” etkinlikleriyle önemli katkılarda bulundu. Gezi, söyleşi, portre, kitap üzerine ilginizi çekecek yazılar devam ediyor.  

        Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle hoş ve esen kalın.