Türk’ün Dünyası Paneli Takdim Konuşması

Ocak 2019 - Yıl 108 - Sayı 377        Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Çoğunluğu kamu kurumlarında, bir kısmı ise üniversitelerde ve özel sektörde görev yapan; akademik birikimleri ile profesyonel tecrübelerini ülkemiz ve milletimiz için faydaya dönüştürmek amacıyla bir araya gelen gönüllü ve idealist uzmanlarla faaliyet gösteren Merkezimiz, şu amaçlarla kurulmuştur;

        Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inançtan insanı bir araya getirmek,

        Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak,

        Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

        Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. 

        “Sahipkıran” kelimesi; Müşteri ve Zühre yıldızlarının aynı hizada oldukları zamanda doğan kişilere atfedilen bir sıfattır. Bu sıfatı haiz kişilerin cihangir olacaklarına ve dünyaya hükmedeceklerine inanılır. Cengiz, Timur ve Osmanlı Cihan Devletinin güçlü hükümdarlarının “Sahipkıran” sıfatını kullandıkları bilinmektedir. Merkezimizin isminde yer alan “Sahipkıran” kelimesi, süper güç olmasını arzuladığımız ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti için kullanılmıştır ve Süper güç Türkiye idealimizi yansıtmaktadır. Logomuzda yer alan Türkiye üzerinden şahlanan kanatlı at (tulpar) görseli de bu ideali yansıtmaktadır. 

        SASAM, hiçbir siyasi veya ideolojik bir yapıyla bağlantısı olmayan, millî olan her yapıya eşit mesafede duran bir düşünce merkezidir (think-tank) ve hem iç, hem de dış politika konularında partizanlıktan uzak, aklı ve reel politiği esas alan millî bir duruş sergilemektedir. Bu bağlamda Türk Dünyası, SASAM’ın ilgisini yoğunlaştırdığı önemli bir alandır. 

        Başta bugünkü Panelimizin konusu olan Doğu Türkistan, Dağlık Karabağ ve Irak ve Suriye Türkmeneli olmak üzere zulüm ve gözyaşının eksik olmadığı Türk Dünyasının sorunlu bölgelerine ilişkin ülkemizde farkındalık oluşturmak ve sorunların çözümüne yönelik duygusallıktan uzak akılcı politikalar geliştirmek, SASAM’ın amaçları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

        Bugün bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Türk’ün Dünyası Paneli, SASAM’ın üniversite öğrencilerine yönelik bir alt oluşumu olan Sahipkıran Akademi tarafından organize edilmiştir. Salonun dolup taştığı bu güzel organizasyon, gençlerimize fırsat verildiğinde büyük başarılara imza atabileceklerine güzel bir örnektir. 

        Bu düşünceyle hareket eden Merkezimizin en önemli faaliyetleri, geleceğimizin teminatı gençlere yönelik gerçekleşmektedir. Uzmanlarımızın rehberliğinde gençlerin hayata daha bilinçli hazırlanmaları, kendilerini daha iyi yetiştirmeleri ve hem ülkemize, hem de topluma faydalı birer birey olarak yetişebilmelerini amaçlayan bu faaliyetler, Sahipkıran Akademi adıyla kurumsal bir yapıya bürünmüştür. 

        Bugün aramızda olan genç arkadaşlarımıza söylemek istediğim birkaç husus var. Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet, sadece bürokrasi ve siyaset kanalıyla olmaz. Sivil toplum, hem kendinizi geliştirebileceğiniz, hem de devletimize ve milletimize fayda üretebileceğiniz bir alandır. Bugün bu anlamlı Paneli organize eden Sahipkıran Akademi’nin faaliyetleri, kendini yetiştirmek ve ülkemize faydalı olmak isteyen tüm genç arkadaşlarımıza açıktır.

        Bu anlamlı Panelin düzenlenmesinde emeği geçen Sahipkıran Akademi yönetimine, salonunu bize tahsis ederek bizim için anlamlı bir destek veren Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetimine, Panelimize konuşmacı olarak katılan değerli hocalarımız ile genç arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

         

        * Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı