YAKUT’TAN TARİHLER

Temmuz 2007 - Yıl 96 - Sayı 239(Temmuz)

         

        Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kuruluşuna Tarihtir:

        20 Temmuz 1980

         

        “Türk Dünyası Araştırmaları”

        Adıyla kurdu Turan Yazgan

         

        Böyle güzel bir vakfın olsun

        Hizmetlerine herkes hayran

         

        Bulursun bir târih-i dütâ

        Beyti hesap ettiğin zaman

         

        “Eyle hayırlı hizmetlere

        Vesile bu vakfı Ya Rahman!”

        2799+1=2800/2=1400 H.       1980

 

ايله خيرلى خدمتلره

وسيله يا رحمن

         

        Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan’ın Vefatına Tarihtir:

        26 Temmuz 1970

         

        Türkistan Milli Birliği’nin İlk Kurucu Başkanı

        Hem de ünlü bir tarihçiydi vâh ahirete gitti

        Çıktı üçler söyledi târih-i vefâtını Yakut:

“Zeki Velidi Hoca da cennet-i firdevs’e gitti”

        1973-3=1970

        زكى وليدى خواجه ده كيتدى جنت فردوسه

         

         

        Mahir İz Hoca’nın Vefâtına Tarihtir:

        09. Temmuz. 1974

         

        Gitti bir üstâd-ı dânâ hem de mümtâz bir edipdi

        Tıpkı Rıdvan gibi olsun dâima cennette bevvâb

        Çıktı bir zât söyledi Yakut duayla târihini:

        “Eyle Mâhir Hoca’ya cenneti mesken Ya! Tevvâb”

        1975-1= 1974

ايله ماهر خواجه يه جنتى مسكن يا تواب

         

        Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın Vefâtına Tarihtir:

        4 Temmuz 1982

         

        Kilisli bu ünlü Türkolog derdi ki:

        “İnsan ilim yolunda dâim say ede”

        Çıktı iki dost yazdı târih-i vefât:

“Timurtaş Hoca da firdevs’i cây ede”

        1984-2=1982

        تيمورطاش خواجه ده فردوسى جاي ايده

         

        Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu’nun Vefâtına Tarihtir:

        11 Temmuz 1987

         

        Divan Edebiyatı’nın tanınmış ismiydi

        Günümüzün hem de iyi bir müverrihiydi

         

        Bir trafik kazasıyla gitti genç yaşında

        Gelmez bir daha onun gibi aklı başında

         

Yazdığı eserlerle kazanmıştı izzeti

        Dilerim ukbâda Mevlâ’dan bulur rahmeti

         

        Aniden gelen bir haber bizim sohbeti böldü

        Çıktı bir zât tarih dedi: “Çavuşoğlu öldü”

        1408-1=1407

        ﭽا وش اوغلى  اولدى

         

Prof. Dr. Amil Çelebioğlu’nun Vefatına Tarihtir

02. Temmuz. 1990

Âmil üstadın vefatı bu sene

Adeta âleme mâtem gibidir

Şu hadis etti tevâfuk târihe:

“Mevt-âlim mevt-i âlem gibidir”

1410   (1990)

موت عالم موت عالم كبى در

         

Dr. Sadık Ahmet’in Vefatına Tarihtir:

24 Temmuz 1995

 

Batı Trakya Türkleri’nin cesur yılmaz lideri,

Mücâdelesinde atmadı asla bir adım geri

 

Çok tutuklandı, hapislerde yattı, asla durmadı

Hep Türklerin hakkına savundu lakin hiç yılmadı

 

Şüpheli trafik kazasında gitti ahire

Dilerim ukbâda kavuşur ebedî mağfirete

 

Vefâtına Yakut Sâl-i Rumî’den tarih söyledi:

“Ya Kerim! Mücâhidlerle haşr eyle Sadık Ahmed’i”

1411 R.       1995

ياكريم ! مجاهدلرله حشر ايله صادق احمدى

         

Prof. Dr. Ayhan Songar’ın Vefatına Tarihtir:

2 Temmuz 1997

 

Ünlü Psikiyatr Ayhan Songar Bey,

Bu sene dostlarından kıldı cüdâ

Fevtine ne zîbâ düştü bir târih:

“Ayhan Bey’e rahmet eyleye Hüdâ”

1998-1= 1997

ايخان بكه رحمت ايليه خدا

 

        Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Vefâtına Tarihtir:

        28 Temmuz. 2000

 

        Klasik Edebiyatın bu tanınmış siması

        Seksen yedi yaşında Rabbine ric’ât eyledi

        Rahmete vesile olsun Yakut’un şu tarihi:

        “Bugün Abdülkadir Karahan da vefât eyledi

        2000

        بو كون عبد القادر قاره خان ده وفات ايلدى

         

         

         

        Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Vefatına Tarihtir:

        08. Temmuz. 2006

         

“Kilit” adlı romanıyla olmuştu ünlü bir yazar

Bak işte “Kapı”sından geçti o da ecelin eyvâh

Kabir “Konak”ına girince düştü “Anahtar” tarih:

“Sepetçioğlu Necâti açdı kilidini mezârın âh”

2006

ﭘﺳدجى اوغلى نجاتى آدى كليدنى مزارك آه

 

        Nurettin Topçu’nun Vefatına Tarihtir:

        10. Temmuz 1975

         

        Fikir eserlerinde gösterdi hünerini

        Toplum ahlakı için harap etti kendini

        Sâl-i Rumî’den söyledi Yakut tarihini:

        “Yâ Nafi’! kıl münevver Nureddin’in kabrini”

        1391 R.                             1975

        يا نافع! قيل منور نور الدينك قبرينى