YAKUT’TAN TARİHLER

Nisan 2007 - Yıl 96 - Sayı 236YAKUT’TAN TARİHLER

(Nisan Ayının Tarihleri)

 

Rauf Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan Ayrılışına Tarihtir

(24 Nisan 2005)

 

Rahmetli Fazıl Küçük’ten sonra

Devr aldı onun vazifesini

 

Elli yıl boyunca yönetti

Kıbrıs Türkünün direnişini

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

İçin feda kıldı kendisini

 

Otuz yıl Cumhurbaşkanı oldu

Dünyaya duyurdu hep sesini

 

Rumların korkulu rüyasıydı

İstemezlerdi bile gölgesini

 

Yedi düvele karşı tek kendi

Hep o siper etti sinesini

 

Bilgide cesarette bıraktı

Geride liderlerin hepsini

 

Türkiye’ye rağmen tek başına

Sürdürmekte mücadelesini

 

Dünyanın bu güçlü liderine

Yakut söyle artık tarihini

 

Bir beyitle tavsif ediverdim

Türkün bu yılmaz mücahidini

 

“En güçlü Devlet Adamı eyvâh   609

Devir eyledi vazifesini”             1396     =2005

اك كوﭽلى دولت ادامى ايواه

دوير ايلدى وظيفه سني

         

Prof. Dr. Erol Güngör’ün Vefatına Tarihtir

24 Nisan 1983

Erol bey dostumuz yaşardı Hakk’la

O kim ilmiyle olmuştu yektâ

Mücevher bir beyit târih-i fevti:

“Mülâki eyledi ğufrân-ı Hakk’a

Makâmıdır ânın cennât-ı a’la”

1983

ملاقى ايلدى غفران حقه

مقاميدر آنك جنات اعلى

        Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Vefâtına Tarihtir:

        24 Nisan 1984

         

        Osmanlı mimarisinde eserler veren bu zâta

        Şayet olursa lütf-i ilahî’den ikrâm, hakkı

        Çıktı üçler söyledi târih-i fevtini Yakut’a:

        “Bâğ-ı firdevs-i bâlâ’yı makâm ide Ekrem Hakkı”

        1987-3= 1984

باغ فردوس بالايى مقام ايده اكرم حقى

         

        Rektör Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu’na Tarihtir:

        18 Nisan 1986

         

        Atatürk Üniversitesi’nin Eski Rektörü

        Etmiş rıhlet, olsun üzerine Hakk’ın rahmeti

        Du ile yazdı Yakut târih-i vefâtını:

“Yâ Melik! Bıyıkoğlu’na nasip eyle cenneti”

        1986

        يا ملك بييق اوغلى نه نصيب  ايله جنتى

Turgut Özal’ın Vefatına Tarihtir

17 Nisan 1993

Cumhurbaşkanımız Özal’ın

Vefatına dediler vâh vâh

Çıktı bir zat dedi tarihi:

“Taksiratın afv etsin Allah”

1994-1=1993

تقصيراتن عفو اتسين الله

 

 

 

Alparslan Türkeş’in Vefatına Tarihtir

04. Nisan. 1997

Bir büyük davanın zaferi elbet

Sevk ü idare eden liderdedir

 

Dünya çapında bir büyük liderin

Ülküsü cihan şümul devlettedir

 

Turan illerinde yegane başbuğun

Sevgisi hep kalb-i millettedir

 

Onunla yepyeni bir gençlik doğdu

Onlar devlet için her yerdedir

 

İşte bu büyük lider göçtü bugün

Ülkücüler artık hep kederdedir

 

Milliyetçi hareketin başbuğu

Haşre dek dâima gönüllerdedir

 

Öyle insan vardı ki cenâzede

Böyle izdiham ancak mahşerdedir

 

Fenâdan bekâya intikal etti

Dilerim onun yeri cennettedir

 

Dokuz ışıkla düştü cevher tarihi:

“Başbuğ Türkeş âlem-i ebeddedir”

2006-9= 1997

باشبوغ توركش عالم ابدده در

 

 

Cevher Dudayev’in Şehâdetine Tarihtir:

        24 Nisan 1996

         

        Bağımsız Çeçenistan’ın ilk Devlet Başkanı

        Mücâhit bir yiğit, tuzağa düştü nedense

        Geldi üçler söylediler tarihini Yakut:

        “Cevher Dudayev şehid oldu gitti firdevs’e”

        1414+3=1417 H.                              1996

        جوهر دودايو شهيد اولدى كيتدى فردوسه