İNANCA SALDIRI DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SAYILABİLİR Mİ?

Ağustos 2008 - Yıl 97 - Sayı 252 

 

Nedim Gürsel isimli bir yazar roman yazmış. Doğan Kitap, beğenmiş olacak ki bunu 2008’ in Mart ayında yayınlamış. Şişli Savcılığı romanda dinî duyguların ve İslâm’ın peygamberinin rencide edildiği gerekçesiyle T.C. Kanununun 216. Maddesinin 3. Fıkrasına göre soruşturma başlatmış.

Kanunun ilgili maddesi, halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişinin, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Bay Gürsel bu soruşturmaya tepkili. Daha önce de bir kitabının müstehcenlik iddiasıyla yargılanıp beraat ettiğini söylüyor ve ekliyor: “Aradan neredeyse otuz yıla yakın bir süre geçti. Bu kadar süre içinde Türkiye’nin düşünce özgürlüğü alanında yol aldığını zannediyordum. Şimdi kafamda şüphe işaretleri oluştu. Ben kesinlikle dini inançları ve kutsal olanı rencide etmek gibi bir amaç gütmedim. Sadece bir roman yazdım.”

Ne var ki gerçek bu değil. Nedim Gürsel adını duyurmak, ilgi toplamak ve satış yapmak için kendince kurnazlık yapıyor.  Bu yöntem anlaşılan yayıncı kuruluşun da işine geliyor. Yandaş medya soruşturmayı haber yapıp olayı yazara karşı baskı ve yıldırma tavrı şeklinde yansıtmaya başlayınca, insanlar doğal olarak ne olduğunu merak edecekler; alıp okumak isteyecekler. Sonuçta yazarın adı duyulacak, normal şartlarda okuyucu bulamayacak bir kitabın pazarlanması sağlanmış olacak.

Romanın ve yazarının reklamını yapmak amacıyla konuyu haber yapan bir gazete, kitaptan kısa bir pasaj almış. İnanan bir insan olarak okuduğumda kendimi çok kötü hissettim; iğrendim ve süratle gözümü kaçırmak istedim.

Küçük bir bölümünün bile bu etkiyi yaptığı bir kitabı yazan kişinin, kimseyi incitme amacı taşımadığı yolundaki savunması tipik bir safsatadır, pişkinlik örneğidir.

Yazmaya niyetlenen ve yazdığını topluma sunmak isteyen bir kimse, belirli ahlakî, sosyal ve hukukî ölçülere uymak zorundadır. Yazarlık sıfatı hiç kimseye sınırsız bir saygısızlık ve fütursuzca davranma hakkı vermez. Toplumun önemli bölümünün duygularına, inançlarına ve kutsallarına saldırmaya meşruiyet kazandırmaz.

Yazarlar da dahil, bireysel özgürlük alanının evrensel bir kabul gören bazı sınırları vardır.  Herkes başkalarının bireysel haklarının, özgürlüklerinin, inanç ve değerlerinin en az kendisininkiler kadar değerli ve dokunulmaz olduğunu kabul etmek ve bunları gereken dikkati ve özeni göstermek zorundadır.

Metafizik anlamda inanmak gibi inanmamak da kuşkusuz kişinin kendi tercihidir. Kimse kimseye bu konuda baskı yapmak ve zorlamak hakkına sahip değildir. Ancak inanç özgürlüğü Bay Nedim Gürsel’in yaptığı gibi, inanan insanları rencide edecek, kutsallarını, değerlerini aşağılayacak tarzda kullanılamaz. Çünkü buna yeltenildiğinde milyonlarca insanda inançlarının saldırıya uğradığı, haksızlık yapıldığı, hakarete uğradıkları duygusu doğar ve doğal olarak tepkiler oluşur.

Bay Gürsel görüldüğü kadarıyla Türkiye’nin Salman Rüşdi’si olma niyetinde. Bu çizgideki girişimlerin bazı kesimlerde ve basının bir bölümünde destek gördüğü, hatta teşvik edildiği biliniyor. İnançsızlığı bir nevi din haline getirerek toplum üzerinde yoğun bir baskı oluşturma çabaları son zamanlarda yaygınlaşıyor. Bu bağnazlık entelektüel bir özellik, çağdaşlık ve ilericilik gibi sunulmaya çalışılıyor. Bunu yapanlar toplumun psikolojisiyle,  hassasiyetleriyle oynamanın sorumsuzluk olduğunu, tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini, ülkenin huzurunun, toplumsal barışın büyük zarar göreceğini düşünmüyorlar.

Şişli Cumhuriyet Savcılığının dikkati, yasaların uygulanmasını sağlamaya yönelik girişimi takdire değer bir harekettir. Bay Gürsel’in zihniyetindeki çevrelerin ve medyanın yaygarası yargıyı baskı altına alma ve yasanın uygulanmasını önlemeye çalışma hesabına dayalı çıkışlardır. Umarız bu hesap tutmaz, yasa uygulanır, inanç ve değerleri edep dışı, çirkin bir saldırıya maruz kalan milyonlarca insan hukuklarının korunduğu düşüncesiyle kısmen de olsa rahatlarlar.