NEJDET SANÇAR BİBLİYOGRAFYASINA EK

Haziran 2008 - Yıl 97 - Sayı 250         

         

                  Türkçülük fikriyatının önemli kalemlerinden Nejdet Sançar hakkında geçtiğimiz yıllarda neşredilen risale önemli bir çalışmadır.[1] Meslek hayatının son yıllarını Milli Kütüphane geçiren Sançar’la birlikte aynı yerde bulunan Necmeddin Sefercioğlu’nun bu risalesi takdire layıktır. Risalenin ön önemli hizmeti Sançar’ın çok sayıda dergi ve gazeteye dağılmış olarak bulunan yazılarının derli toplu bir bibliyografyasını ihtiva etmesidir. Bütün gayrete rağmen kitap ve risaleleri dışında ancak 551 yazısı tespit edilebilmiştir. Gözden kaçan ve ulaşılamayan başka yazılarından tespit edebildiklerimizi neşrederek bibliyografyanın tamamlanmasına bir katkı yapmayı düşündük.       

                    1.Nejdet Sançar , Hasan Ali’nin İthamlarına Cevap Veriyor,Kızılelma,sayı 4,21.11.1947, s.2,14

                    2.Büyük Anket.Nejdet Sançar,Kızılelma,sayı 6,5.12.1947,s.10                  

                    3.Nejdet Sançar:Maalesef Türkler,Kızılelma,sayı 14,27.2.1948,s.3,15         

                    4.Mustafa  Müftüoğlu:Tanıdığım Türkçüler:Nejdet Sançar,Tanrıdağ,sayı 5,5.1.1951,s.2

                    5.Çiftçioğlu Nejdet Sançar:Komünizmi Durduracak Tek Çare Karın Doyurmakmıdır?,Komünizme Karşı Türklük,sayı 4,5.6.1951,s.1

                    6.Nejdet Sançar:Komünist,Türk-Aylık Türkçü,Dava Dergisi-Çanakkale, sayı 1,16 Haziran 1952,s.9

                    7.Okçuoğlu:Ayın Fikir-Sanat Hareketleri,Gurbet,sayı 3, Temmuz 1954,s.31-33

                    8.Nejdet Sançar:Şişirme Şöhretler,Toprak,sayı 6,1.5.1955,s.5,20           

                    9.Okçuoğlu:3 Mayıs’ın Ehemmiyeti,Kopuz,sayı 2,1.5.1956,s.9

                   10.Nejdet Sançar:Ümit,Kopuz,sayı 3,1.6.1956,s.3

                   11.A. Okçuoğlu:Din Dersleri ve Din Düşmanları,Kopuz,sayı 3,1,6.1956,s.9  

                   12.A. Okçuoğlu: Dr. Rıza Nur’un Hayatından Notlar,Kopuz, sayı 5-6,Eylül 1956,s.14-15            

                   13.Nejdet Sançar:Güzel BirDeneme,Toprak,sayı 35,1.10.1957,s.8-10

                   14.Nejdet Sançar:Meşalem,Toprak,sayı 36,1.11.1957,s.5-6,15          

                   15.Nejdet Sançar:Bozkırın Çağlıyanı,Toprak,sayı 49,1.12.1958,s.18-19

                   16.Nejdet Sançar:Ömer Seyfeddin ve Eser Hakkında,Ömer Seyfeddin ve Yarınki Turan Devleti,İstanbul 1958,s.3-7

                   17.Nejdet Sançar:Kızıl Moskof Soygunculuğu,Toprak,sayı 55,1.6.1959,s.8-9

                   18.Nejdet Sançar:Afşin İçin,Toprak,sayı 73,Aralık 1960,s.12-13           

                   19.Nejdet Sançar:Çok Mühim Bir Milli Kültür Hizmeti,Toprak,sayı 78,Mayıs 1961,s.12-13

                   20Nejdet Sançar:Büyük Bir Milli Kusurumuz,Emel,sayı 5,Temmuz 1961,s.5-6           

                    21.Nejdet Sançar:Türklerde Vatan Sevgisi,Toprak,sayı 80,Temmuz 1961,s.6            

                    22.Nejdet Sançar:Yarınki Türkiye İçin,Toprak,sayı 82,Eylül 1961,s.5-6           

                    23.Nejdet Sançar:Yerli Moskof Uşakları,Toprak,sayı 1,1.1.1962,s.6

                    24.Nejdet Sançar:Asıl  Mesele, Toprak, sayı 3,5.3.1962,s.5

                    25.Nejdet Sançar:Dış Türkler ve Türkiye,Büyük Türkeli ,sayı 2,25  Nisan 1962,s.10 

                    26.Nejdet Sançar:Nejdet Sançar:Köy Enstitüsü Mücadelesi Türkçülük Moskofçuluk Çatışmasıdır,Toprak,sayı 6,1.6.1962,s.5

                    27.Nejdet Sançar:Moskofun Büyük İhtirası,Büyük Türkeli,sayı 4,Temmuz 1962,s.3

                    28.Nejdet Sançar:Yerli Kızılların İhaneti,Toprak,sayı 8,5.8.1962,s.3

                    29.Nejdet Sançar:Moskof İhtirası,Büyük Türkeli,sayı 5,13.8.1962,s.3

                    30.Nejdet Sançar:İhanet ve İhtirasın İşbirliği,Toprak,sayı 11,6.11.1962,s.5-6

                    31.Nejdet Sançar:Örnek Bir Hayat,Büyük Türkeli,sayı 6-7,25 Eylül 1962,s.3

                    32.Nejdet Sançar:Dalkavuk,Büyük Türkeli,sayı 8,25 Ekim 1962,s.7

                    33.Nejdet Sançar:Örnek Bir Hayat.Sevenlerin Kalemiyle Dr. Rıza Nur.Haz. Ziya İlhan Yücel( Ziyaeddin Babakurban-İlhan Darendelioğlu-Yücel Hacaloğlu’nun müstearıdır),İstanbul 1962.s.17-18    

                    34.Nejdet Sançar:Bir Cüceye Cevap,Toprak,sayı 16,Nisan 1963,s.7-8

                    35.Nejdet Sançar:Dış Türkler Meselesi,İş ve Düşünce,sayı 244,Aralık 1963,s.43-47

                    36.Nejdet Sançar:Uydurma Milliyetçilik, Ötüken,sayı 2,14.2.1964,s.7-8

                    37.Nejdet Sançar:Türk Adları,Ötüken,sayı 11,14.11.1964,s.3-5

                    38.Nejdet Sançar:Nazım Hikmet’in Türklüğü ve Şairliği Meselesi,Mücadele,sayı 11,Şubat 1965,s.10-13           

                    39.Nejdet Sançar:Dışarıda Yetiştirilen Türkiyeli İlk Komünistler,Mücadele ,sayı 13,Nisan 1965,s.362-363            

                    40.Nejdet Sançar:Komünist Oyunları-II,Mücadele,sayı 15,Haziran 1965,s.420-421

                    41.Nejdet Sançar:Sanat Maskesi Altında Komünizm,Mücadele,sayı 16, Temmuz 1965,s.450-453

                    42.A.Okçuoğlu:Yalan makinaları,Mücadele,sayı 19, Ekim-Kasım 1965,s.538          

                    43.A.Okçuoğlu:Bir Profesörün Garip İddiaları,Mücadele,sayı 20,Aralık 1965,s.581-583

                    44.Nejdet Sançar:Bildiri,Ötüken,sayı 24,16.12.1965,s.12

                    45.A. Tuğcu:Anadoluculuk mu ,Türkçülük  Düşmanlığı mı?,Ötüken,sayı 27,27.3.1966,s.3-4

                    46.Nejdet Sançar:İnkılapçılık-Devrimcilik,Mücadele,sayı 29,Eylül 1966,s.811-812  

                    47.Nejdet Sançar:Dış Türkler Meselesi,Mücadele,sayı 32,Aralık 1966,s.898-899

                    48.Nejdet Sançar:Türk’ü İnkar Edenler,Mücadele,sayı 33,Ocak 1967,s.925-926          

                    49.Nejdet Sançar:Milliyetçilik,Mücadele,sayı 34,Şubat 1967,s.952-953

                    50.Nejdet Sançar:Komünizm ve Türk Ordusu,Mücadele,sayı 35,Mart 1967,s.977-978

                    51.Nejdet Sançar:Vietnam ve  Tutsak Türk İlleri,Mücadele,sayı 36,Nisan

        1967,s.1004-1005           

                    52.Nejdet Sançar:Türkçülük ve İnönü,Yeni İstanbul,28.5.1967,s.5

                    53.Nejdet Sançar:Türkçülük ve İnönü,Yeni İstanbul ,29.5.1967,s.5

                    54.Nejdet Sançar:Türkiye’de Komünist ve Sosyalist Faaliyetler,Mücadele,sayı 38,Haziran 1967,s.1057-1060,1071

                    55.Nejdet Sançar:Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler,Mücadele,sayı 38,Haziran 1967,s.1057-1060,1071

                    56.Nejdet Sançar:Milli Gaflet,Ötüken,sayı 42,Haziran 1967,s.4-5  

                    57.A.Okçuoğlu:Fikirsiz Aydınlar, Milli Işık,sayı 3,Temmuz 1967,s.20

                    58.Nejdet Sançar:Türk-Macar Kardeşliği,Yeni İstanbul ,5.7.1967,s.2          

                    59.Nejdet Sançar:Yaşayan Türk Milliyetçileri:Dr.Hikmet Tanyu,Ötüken,sayı 44,Ağustos 1967,s.11-13

                    60.A.Tuğcu:A.P. Senatörü Cizrelioğlu’na Cevap,Ötüken,sayı 45,Eylül 1967,s.6-7

                    61.Nejdet Sançar:Doğu Anadolu Meselesi mi,Kürdistan Devleti Davası mı ?Yeni İstanbul ,15.9.1967,s.2.Ayrı yazı Ötüken dergisinin  Eylül 1967 tarih 45 numaralı nüshasında çıkmıştır.

                    62.Nejdet Sançar:Yirmi beşinci ölüm yıldönümünde Dr.Nıza Nur,Milli Işık,sayı 6,Ekim 1967,s.6-7

                    63.Nejdet Sançar;s.96, 3  Mayıs Türkçüler Günü Antolojisi,Ankara 1967,s.8-9  

                    64.Nejdet Sançar: “        “                  “       “,Ötüken,sayı 47,Kasım 1967,s.3-5

                    65.Nejdet Sançar:Türkiye’nin Esir Türkler Davası,Milli Işık,sayı 7,Kasım 1967,s.15

                    66.Nejdet Sançar:Atatürkçülük Perdesi Ardında Türklük Düşmanlığı,Ötüken,sayı 48,Aralık 1967,s.4

                    67.Nejdet Sançar: Fikret ve Nazım Hikmet ,Ötüken,sayı 49,Ocak 1968,s.3 

                    68.Nejdet Sançar:Süleyman Demirel Yanlış Yoldadır,Ötüken,sayı 52,Nisan 1968,s.8-9  

                    69.Nejdet Sançar:Türkiye Büyük Devlettir,Türkeli(Salihli Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yayın organı),  sayı 2,Haziran 1968,s.1-2           

                    70.Nejdet Sançar:Peyami Safa ve Kızıllar,Türkeli,sayı 3,Temmuz 1968,s.4-5

                    71.Nejdet Sançar:Yaman Makineleri,Türkeli,sayı 4,Ağustos 1968,s.10-14

                    72.Nejdet Sançar:Kafatasçılık Meselesi,Türkeli,sayı 5,Eylül 1968,s.3-4,30     

                    73.Nejdet Sançar:Türkiye’nin Esir Türkler Meselesindeki Vazifesi,Türkeli,sayı 7,Kasım 1968,s.1-2

                    74.Nejdet Sançar:Bütün Türkler Bir Ordu,Türkeli,sayı 9,Ocak 1969,s.1-2

                    75.Nejdet Sançar:Genç Türkçülere Mektuplar –IV,Ötüken,sayı 62,Şubat 1969,s.14-15

                    76.Nejdet Sançar:Kızıl Afete Karşı Kür-Şad’lık Ruhu,Türkeli,sayı 10,Şubat 1969,s.1,3

                    77.Nejdet Sançar:Atatürkçülük Edebiyatı,Ötüken,sayı 63,Mart 1969,s.5-7

                    78.Nejdet Sançar:Türk Edebiyatı  Tarihinde ‘Kızılelma’,Türkeli,sayı 11,Mart 1969,s.1-3,7       

                    79.Nejdet Sançar:Tehlikenin Büyüğü,Türkeli,sayı 12,Nisan 1969,s.6

                    80.Nejdet Sançar:Türkçülük Günü ,3 Mayıs 1944,50 Yıl Türkçülük Armağanı,İzmir 1994,s.3-4.Ötüken dergisinin 17 sayılı 15 Mayıs 1965 tarihli nüshasındaki yazının iktibasıdır.           

                    81.A.Okçuoğlu:Siyasilerimizin Kültür ve Fikir Seviyeleri,Ötüken,sayı 71,Eylül 1969,s.9,15     

                    82.Nejdet Sançar:Milliyetçi Hareket ve Karşısındakiler,Ötüken,sayı 71,Kasım 1969,s.5-6           

                    83.Nejdet Sançar:Türkiye’de Öğretmen Meselesi,Ötüken,sayı 73,Ocak 1970,s.7-8

                    84.A.Okçuoğlu:Türk  Zaferleri ve Seferleri Bibliyografyası,Ötüken,sayı 73,Ocak 1970,s.14

                    85.Nejdet Sançar:Bütün Türkler Bir Ordu,Ötüken,sayı 74,Şubat 1970,s.13          

                    86.A. Okçuoğlu:Süleyman Demirel  Mason mudur?,Ötüken,sayı  75,Mart 1970,s.12

                    87.Nejdet Sançar:Türk Ansiklopedisi Hakkında,Ötüken,sayı 77,Mayıs 1970,s.5,16

                    88.Nejdet Sançar:Dr. Cansever’e Ait Hatıralar,Ötüken,sayı 78,Haziran 1970,s.8,16

                    89.Nejdet Sançar:T.R.T. ve Milliyetçi Kuruluşlar,Ötüken,sayı 79,Temmuz 1970,s.3-4      

                    90.Nejdet Sançar:Vatan Bekçiliği Yapan Genç Türkçülere,Ötüken,sayı 84,Aralık 1970,s.4

                    91.Nejdet Sançar:K.Atatürk ,Eskişehir Nutku ve Kızıllar,Ötüken,sayı 86,Şubat 1971,s.8-9

                    92.Nejdet Sançar:Atatürk’ün Eskişehir Nutku’nun Ortaya Koyduğu Meseleler ve Gerçekler,Ötüken,sayı 87,Mart 1971,s.8-9,16

                    93.Nejdet Sançar:Üç Şiir Kitabı ve Üç Şair,Ötüken,sayı 89,Mayıs 1971,s.8-9,12

                    94.Nejdet Sançar:Milli Mücadele’ye ait Mühim Bir Eser,Ötüken ,sayı 90,Haziran 1971,s.8-9

                    95.A.Okçuoğlu:Her şey Türklük İçin,Ötüken,sayı 90,Haziran 1971,s.14

                    96.Nejdet Sançar:Zeki Velidi Hoca’ya Ait Birkaç Hatıra,Ötüken,sayı 91,Temmuz 1971,s.5,15

                    97.A.Okçuoğlu:Fikirsiz Aydınlar,Ötüken,sayı 91,Temmuz 1971,s.13

                    98.Nejdet Sançar:Yaşayan Türk Milliyetçileri:Refet  Körüklü,Ötüken,sayı 92,Ağustos 1971,s.7

                    99.Nejdet Sançar:Bin Temel Eser Meselesi,Ötüken,sayı 93,Eylül 1971,s.6-7,12

                   100.A.Okçuoğlu:TRT Genel Müdürü  Musa Öğün Paşa’ya,Ötüken,sayı 93,Eylül 1971,s.8,15

                   101.Nejdet Sançar:TRT ve Milliyetçi Kurumlar,Ötüken ,sayı 93,Eylül 1971,s.11-12

                   102.Nejdet Sançar:Atatürk İlkeleri Konusunda  Bir Temel Kaynak ,Ötüken,sayı  93,Eylül 1971,s.13-14

                   103.Nejdet Sançar:Başbakan Sayın Erim’e Açık  Dilekçe ,Ötüken,sayı  94,Ekim 1971,s.5-7,14

                   104.Nejdet Sançar:Komünizmde İçtimai Adalet Olabilir mi ?,Ötüken,sayı 97,Ocak 1972,s.5

                   105.Nejdet Sançar:İnönü ve Dış Türkler,Ötüken,sayı  98,Şubat 1972,s.4-7

                   106.Nejdet Sançar:İnönü ve Milli  Mücadele I,Ötüken,sayı 99,Mart 1972,s.5-7

                   107.Nejdet Sançar:Adnan Ötüken ve Mücadeleciliği,Ötüken,sayı 100,Nisan 1972,s.8-9

                   108.Nejdet  Sançar:İnönü ve Milli Mücadele II,Ötüken,sayı 100,Nisan 1972,s.11-14

                   109.Nejdet Sançar:Komünizmle Mücadele de Ferit Melen ve İsmail Arar,Ötüken,sayı 102,Haziran 1972,s.4        

                   110.Nejdet Sançar:Yaşayan Türk Milliyetçileri:Hayrani Ilgar,Ötüken,sayı 104,Ağustos 1972,s.9

                   111.Nejdet Sançar:Cemiyetlerin Hayatında  Büyük  Rol Oynayan   Üç  Mesele,Ötüken,sayı 107,Kasım 1972,s.3-4

                   112.Nejdet Sançar:Türkçü Gençlere,Ötüken,sayı 108,Aralık 1972,s.4-5

                   113.A.Okçuoğlu:Gerçek Aydın,Sözde Aydın,Ötüken,sayı 109,Ocak 1973,s.13-14

                   114.Nejdet Sançar:Türk Şiirinde Fatih,Ötüken,sayı 110,Şubat 1973,s.4-5

                   115.A.Okçuoğlu:Türk Edebiyatında Kahramanlık,Ötüken,sayı 110,Şubat 1973,s.12-14

                   116.Nejdet Sançar:Komünizmin Türkiye’deki Başarısı,Ötüken,sayı 112,Nisan 1973,s.6-7

                   117.Nejdet Sançar:Anıtkabir ve İnönü-II ,Ötüken,sayı 125,Mayıs 1974,s.16-20           

                   118.Nejdet Sançar:Anıtkabir ve İnönü-III,Ötüken,sayı 126,Haziran 1974,s.7-8              

                   119.Nejdet Sançar:Azgınlaşan Haçlı Ruhu,Ötüken,sayı 130,Ekim 1974,s.5-6

                   120.Nejdet Sançar:Köy Enstitüleri Açılmalı mı,Açılmamalı mı?,Ötüken,sayı 130,Ekim 1974,s.12        

                   121.A.Okçuoğlu:TRT’de  Yahudi Muştaları,Ötüken,sayı 137,Mayıs 1975,s.7-9 

                   122.Nejdet Sançar:Neskolıko Vospomınanıı ob Ucıtele Zakı Valıdı ,A.M. Yoldaşbaev,Izvestnıy Naızvestnıy Zakı Valıdı ,Ufa 2000,s.57-60

         

         


         

[1] Necmeddin Sefercioğlu, Nejdet Sançar, Hayatı ve Eserleri, Ankara,2006, Türk Ocakları Ankara Şubesi yayını