YAKUT’TAN TARİHLER* (Şubat)

Şubat 2008 - Yıl 97 - Sayı 246



Cemal Kutay’ın Vefatına Tarihtir 05 Şubat 2006 Ünlü tarihçimiz Cemal Kutay, dünyada Doksan yedi yıl muammer oldu da gitti Geriye yüz seksen üç eser bırakarak Bu âlem-i fenâdan ahirete gitti “Vâh, vâh” çekerek söylediler tarihini: “Atatürk’ü gören son müellif de gitti” 2030-24=2006 اتاتوركى كورن صوك مؤلف ده كتدى   Prof. Dr. Nihat Nirun’un Vefâtına Tarihtir 06 Şubat 2007 Sosyoloji hocası, eski Rektör ve YÖK Üyesi Hayatı boyunca dâim çalıştı ilim yoluna Çıktı bir zât söyledi Yakut duayla tarihini: “Ya Kuddûs! Cennetü’l-huld mesken olsun Nihat Nirun’a” 2008-1=2007 يا قدوس! جنة الخلد مسكن اولسون نهاد نيرونه   Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Vefâtına Tarihtir 23 Şubat 1986 Türk Edebiyatı’nın ölümsüz ismi Kaplan Hoca, Pek çok eser bırakarak gitti bâki âleme Sâl-i Rumî’den yazdı Yakut vefât tarihini: “Mehmet Kaplan Hoca veda kıldı fâni âleme” 1402 R.                                        1986 محمد قبلان خواجه وداع قلدى فانى عالمه Hocalı Katliamına Tarihtir 26 Şubat 1992 Bin üç yüz Azerî Ermenilerce katledildi Duyan kimse dayanamaz şiddetini dediler Hocalı ormanlarında cesetler dizildi vâh! Kalem yazmak istemedi dehşetini dediler Çıktı üçler haykırdı dünyaya tarih olarak: “Hiç unutmayın Hocalı vahşetini” dediler 1995-3=1992 هيج اونوتمه يك خواجه لى وحشتى نى   Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in Vefatına Tarihtir 14 Şubat 1986 Tıpta, hatta her sanatta Bilir herkes hezarfeni Tanınmıştı bütün dünyada Geçen şu asrımızdan beri Tıp tarihinin bu dehâsı Göçtü bekâya gelmez geri Söyledi dua bir beyitle Yakut şu târih-i enveri “Yâ Celîl! Cennetinle tebşîr Eyle Ahmed Süheyl Ünveri” 1986 يا جليل   جنتكله تبشير ايله احمد سهيل اونوه رى Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Vefatına Tarihtir 11 Şubat 1992 Fakülteden Dinler Tarihi hocamız Hikmet Bey de İrtihal etmiş, ey Rabbim esenlik ver rahmetinle Bir vefa borcu oldu ona Yakut’un şu tarihi: “Ya Vahid! Hikmet Tanyu’ya tecelli eyle hikmetinle” 1992 يا واحد ! حكمت تانيو يه تجلى ايله حكمتكله Tarık Buğra’nın Vefatına Tarihtir 26 Şubat 1994 Esti hayfâ bahâristana bâd-ı hazan Her yer güneş rengi bir yığın yaprakla doldu Akşehirli usta kalem büyük romancı Yetmiş altısında bâd-ı ecelle soldu Tarih için “vâh” diyerek geldi birisi Dedi: “Tarık Buğra bu sene merhum oldu” 1981+12+1=1994 طارق بغرا بو سنه مرحوم اولدى Barış Manço’nun Vefatına Tarihtir 1 Şubat. 1999 Ne güzel şarkılar, türküler dinlerdik ondan, Heyhât! Birdenbire o, terk-i hayât eyledi Târih-i tâmını söyledi Yakut: “Bu sene Ünlü şarkıcı Barış Manço vefât eyledi” 1999 بو سنه اونلى شارقيجى باريش مانجو وفات ايلدى Ahmet Kabaklı’nın Vefâtına Tarihtir 8 Şubat 2001 Türk Edebiyatı’nın yorulmaz hocası Göçtü bekâya, ersin ilahî rahmete Çıktı üçler söyledi tarihini Yakut: “Bu yıl Ahmet Kabaklı gitti âhirete” 2004-3=2001 بو ييل احمد قباقلى كيتدى آخرته Prof. Dr. Hüseyin Avni Çelik’in Vefatına Tarihtir 1 Şubat 2002 Ehibbadan Hüseyin Avni Bey Yürüdü Hakk’a ki, mest idi Dedi Yakut fevtine tarih:

“İrfanlı bir aziz dost idi”

1422 (2002) عرفانلى بر عزيز دوست ايدى Osman Bölükbaşı’nın Vefatına Tarihtir 6 Şubat 2002 Türk siyasetinin en güçlü hatibi Veda kılıp bu fâni âlemden gitti Dostları çekti bir “âh” söyledi tarih: “Bu yıl Osman Bölükbaşı vefât etti” 2008-6=2002 بو ييل عثمان بولوك باشى وفات ايتدى Ferit Öztürk’ün Vefatına Tarihtir 20. Şubat. 2002 Türk Ocaklı aziz bir dost daha gitti bu fenâdan Dilerim orda Rıdvan’dan alır hoş geldin selâmı Dualar eyleyerek târihini söyledi Yakut: “Ferit Öztürk de firdevs cenneti eyledi makâmı” 2002 فريد اوزتورك ده فردوس جنتى ايلدى مقامى