Sayın Mehmet Turgut

Ağustos 2009 - Yıl 98 - Sayı 264        Aramızdan ayrılan Mehmet Turgut, vatanımızın yetiştirdiği müstesna büyük bir insandı. Kendilerini, meziyetlerini yakından tanıdım, sohbetlerinde bulundum. Kıymetli bir devlet adamı idi. Dürüstlük ve ciddiyetten hiç taviz vermedi. Devlet menfaatini her şeyin üstünde tutması, siyasî oyunların uzağında kalması bazı çevrelerce yadırgandı.

         

        Kelimenin asil anlamında bir milliyetçiydi. Milli meseleleri araştırır, inceler, çözümler, geliştirir, kitaplar yazardı. Verdiği büyük hizmetlere, bıraktığı eserlere rağmen, gösterişten kaçan, mütevazı bir kimliği vardı. Sıra dışı bir insandı.

         

        İnanmadığı, tabiatına uymayan bazı siyasî uygulamalara karşı çıktı, muhalefet etmekten geri çekinmedi. Hiçbir zaman, hiçbir şart altında bükülmedi, boyun eğmedi; yolu kesilmek istendi, teslim olmadı. Sadece bakan değil, gören bir bakandı; sakatlıklara göz yummadı, geçit vermedi, siyasette, pek de aranmayan, dürüstlüğün sembolü olmuştu. Dürüst olduğu için de rahatsız edici idi; bu yönüyle yalnız adamdı; ancak yalnızlıktan korkmuyordu, aksine korkutuyordu.

         

        Vatanımızın Mehmet Turgut gibi evlatları bakımından zengin olmasını isterdim; asıl servet, zenginlik budur. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardır. Hoşa gitmek için değil; hakikatleri söylemek için konuşurdu.

         

        Her görüşmemizde kendilerinden yeni şeyler öğrendim. Yaşıtımdı, dostluğu mesafeli, ancak samimi ve ciddi idi. Dostluğu, benim için, bir zenginlikti; aramızdan ayrılması ile fakirleştim. İsim ve eserler bırakarak gitti. Yalnız kendisi, ailesi için değil, vatan ve devlet için yaşadı. Bir çınardı, çınar gibi ayakta öldü.

         

        Sayın Mehmet Turgut’u anlamak için yakından tanımak gerekiyordu. Saygı, güven ilham ederdi. Kalbi Türkiye için atıyordu, Türkiye için acı çekiyordu. Emeli, Türkiye’nin kalkınması, büyümesi, refahın yaygın hale gelmesiydi; bunu düşünüyor, bunun için çalışıyordu. Devletin otorite ve onuru konusunda son derece hassastı. Kendileri daima rahmet, muhabbet ve hürmetle anılacaktır.

         

        Ben kıymetli bir dost, milletimiz müstesna bir evladını kaybetti. Türkiye’nin Mehmet Turgut’lara ihtiyacı var.