Ermeni İsyanı ve Harput Ermenileri

Haziran 2009 - Yıl 98 - Sayı 262        Araştırmacı, yazar, bilim insanı Prof. Dr. Ramazan Demir tarafından hazırlanan “Ermeni İsyanı ve Harput Ermenileri: Ararat-Gakgoş Diyalogu adlı kitap okuyucuya sunuldu (Ocak 2009).

         

        Kitapta Ermeni isyanının sebepleri ve sonuçları ile Ermeni millî idealleri irdelenmiş, kin ve nefret üzerine oturtulan siyasi bir ideolojinin boyutları ortaya koyulmuş. Osmanlı devlet idaresinde en üst düzeyde (bakan, paşa, vezir, diplomat, bürokrat vb) görev yapmış Ermenilerin isimleri, Türk hoşgörüsü, isyan için Anadolu’da açılan yabancı kolejleri, misyoner okullarını ve bunların yetiştirdiği Ermeni komitacıları, onların isyan hareketlerini detaylarıyla belgelenmiş.

         

        Osmanlı genelkurmayında görevli Alman generallerin raporlarını, Ermeni yalanlarını gösteren İsveçli gazetecilerin yazılarını, raporlarını da araştıran ve orijinal belge örnekleriyle kanıtlayan araştırmacı; siyasilere, bilim insanlarına ve özellikle tarihçilere katkı yapabilecek bir kaynak sunmaktadır.

         

        Doğu Anadolu’yu işgal eden Rus ve Ermeni katliamlarına maruz kalan Müslüman halkın (Türk-Kürt) çektiği acı, uğradıkları kayıplar, 1915'te yaşanan tehcir olayında Ermenilerin çektiği sıkıntılar, acılar ve uğradıkları kayıplar örnekleriyle, canlı tanıklarıyla anlatılmış.

         

        Ermeni diasporası tarafından her yıl kutlanan "24 Nisan” tarihinin aslında Ermeni tehciri ile ilgili olmadığı, 24 Nisan 1915 tarihinin İstanbul’daki Ermeni çetecilerin ve liderlerinin tutuklandığı tarih olduğu, bunun Ermeni diasporası tarafından siyasi istismar konusu yapıldığını da açıklıyor.

         

        Ermeni diasporasının en çok iddialı olduğu söylenen “Harput Ermenileri” konusu, Ermeni asıllı Ararat ile Gakgoş (Elazığlı-Harputlu yiğit insanları) diyalogu kurulmuş, farklı görüşlerin karşılıklı tartışılmasına imkân verilmiş.

         

        Yazar, Ermeni çetelerine karşı sivil halkı korumak ve cephe gerisini emniyet altına almak için, oluşan kin ve nefret nedeniyle hayatları tehlikeye giren sivil Ermeni vatandaşların hayatını da korumak için acil ve zorunlu önlem olarak (son çare) tehcir (zorunlu göç) kararın alındığını yorum ve irdelemelerle gözler önüne sermiştir. Kanun hükmünde kararname olan tehcir kararının nasıl uygulanacağı hakkında yönetmeliklerin hükümleri ve İç İşleri Bakanı Talat Paşanın 41 orijinal telgrafı kitapta okuyucunun dikkatine sunulmuş.

         

                    Ermeni meselesi hakkında bugüne kadar pek çok şey yazılmış ve söylenmiştir.

         

        Bu yazılanlar ve söylenenlerin bir kısmı belgesel, bir kısmı de kuramsal olarak topluma yansıdı. Bunlardan büyük bir kısmı klasik ve statik bilgilere dayalı tekrarlardır. Ermeni diasporasının iftira ve yalan temelli yayınları karşısında, Türkiye adresli gerçek bilgi kaynağı eserler çok azdır. Örneğin Ermenilerin dünyaya yaydıkları yalan ve iftira aracı yazılı ve görüntülü propaganda belgelerin sayısı 25 bini geçmesine karşın Türkiye kaynaklı yayınlanmış sadece 8-10 kitabın olması ürperticidir.   İşte bu kitap bunlardan bir tanesidir. Elinizdeki bu eserde Ermeni meselesi çok farklı bir bakış açısı ve yaklaşımla işlenmiş, irdelenmiş, tartışılmıştır.

         

        Ermeni yalanlarını temelden yok sayacak Alman-İsveç-Rus-Ermeni-Osmanlı kaynaklı orijinal belgeler okuyucuya sunulmuş... Ermeni konusu ile ilgili olarak bugüne kadar gün ışığına çıkarılmamış, gizlenmiş belgeler, duyulmamış olaylar soru olarak ortaya konulmuş; bu olayların nedenleri, amaçları, hedefleri tartışılmış. İşte bu sorulardan bazıları şöyledir;

         

        Ermenileri isyana ve ihanete sevk eden faktörler nelerdi?

         

        Emperyalistler Ermeni kozunu, Osmanlıya karşı nasıl ve neden kullandılar?

         

        Ermenileri kandırıp isyan, ihanet ettiren emperyalistler suçlarını kime yüklediler?

         

        Binlerce Alman subayı ve bürokratının Osmanlı Ordusunda ne işi vardı?

         

        Mustafa Kemal neden Almanlara karşıydı?

         

        Ermenilerin tehcir edilmesini Almanlar mı istedi?

         

        Ermenileri isyan ve ihanet ettirip sonra da yüz üstü bırakanlar bugün neler yapmak istiyorlar?

         

        Ermeni iddiaları "küresel" emperyalizmin istekleri mi?

         

        AB Türkiye’ye karşı bu sefer de mi Ermenileri "piyon" olarak kullanıyor?

         

        Ermenilerin milli ideali (4T) ne demektir?

         

        Ermenilerle "Kürtçü" bölücüler arasındaki “kan kardeşliği” neye dayanıyor?

         

        Lozan'da Ermeni meselesi için İsmet Paşa emperyalistlere ne demişti?

         

        Ermeni-Türk dostluğu olabilir mi? Kimin eli kanlı, kimin eli temiz?

         

        İşte bu soruların cevabını bu eserde bulacaksınız. Düşmanı da dostu da tanımak ve gerçekleri bilmek için okumak gerek.