Türkçe Yazılar

Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331        Vahit Türk’ün kaleminden çıkan “Türkçe Yazılar” kitabı, her gün değişen gündem karşısında unutmamamız gereken bizi, değerlerimizi, köklerimizi, birikimimizi anlatan zengin deneme ve makalelerden oluşan bir kitap. On sekiz deneme ve makaleden oluşan kitapta yer alan yazıların bir bölümü, Türk kültür hayatının hafızasını oluşturan kilometre taşı niteliğindeki dergilerde yayımlanmış. Bir bölümü ise ilk defa bu kitapta okurun değerlendirmesine sunuluyor.

        
Dil ve tarih şuuru perspektifinden hareketle kaleme alınan yazılar, Türkiye ve Türk dünyasına sağlıklı bir bakış açısı yakalamış. Bu bakış açısında sağlam bir tarih bilgisi, duru ve akıcı bir Türkçe, metin altı zenginliği olan cümleler, kaleme alınan konulardaki yazıları, tarihe not düşecek kadar kıymetli ve kalıcı kılmaya yetiyor.“Orkun’dan Gelen Ses” başlığı altındaki makale, kitabı tek başına okutmaya yetecek derecede üst akıl ve bilgi ürünü bir yazı olmuş.Yazıyı okuduğunuzda çok kıymetli bilgilere vakıf olacağınız gibi, oradan gelen sesle Ata Yurdu’na keyifli bir gezi yapacak ve köklerimizdeki göz kamaştırıcı zenginliğe bir kere daha şahit olacaksınız.

        
“1926 Bakü Türkoloji Kurultayı” başlıklı yazı, kamuoyunda çok fazla bilinmeyen bir konuyu derinlemesine ele aldığı için ayrıca kıymetli. Bugün de ihtiyacı hissedilen ve gündemdeki yerini bütün yönleriyle koruyan ortak alfabe tezine değinilen yazıda, bölgenin kültürel fotoğrafı da ustalıkla verilmiş.

        
“Türkiye’de Türklük Aleyhtarlığının Tahlil ve Eleştiri Denemesi” başlıklı yazı, ilk başta güncel gibi algılansa da düşmanca ve aşağılık kompleksi ürünü olan Türk düşmanlığının sebepleri yahut kaynaklarına geniş bir açıdan yaklaşıldığı için de mutlaka okunması gereken bir diğer yazı olarak öne çıkıyor.