Türk Yurdu’ndan Şube Başkanlarına Mektup

Ekim 2010 - Yıl 99 - Sayı 278                    1911 yılından beri Türk Milliyetçiliği düşüncesinin başlıca yayın organı olan Türk Yurdu dergisi önümüzdeki yıl, yüzüncü yılını tamamlayarak yeni bir hizmet asrına yelken açacak.

         

                    Arkasından, 2012 yılında Türk Ocaklarının kuruluşunun yüzüncü yılı kutlanacak. Bu iki anlamlı yıl dönümü, sadece Türk Ocakları ve Türk Milliyetçiliği için değil, Türkiye ve Türk Dünyası açısından da son derece önemlidir.

         

                    Dünyada belirli bir fikir ve düşünceyi benimseyerek, kuruluşundaki amaç ve ilkeleri koruyarak “asırlık hizmet çınarı” görünümüne hak kazanmış bu tarz kuruluşların sayısı bir elin parmakları kadar azdır.

         

                    Türk Ocakları mefkûresini benimseyen, millî kültürümüze, millî değerlerimize hizmet heyecanı duyan, yüzyıl boyunca bu düşünce ve duygularla Ocak çatısı altında özveriyle çalışan bütün Türk Ocaklılar bu asırlık başarının mimarları olarak eserlerinden gurur duyuyorlar.

         

                    Son yüzyılda dünyada olduğu gibi Türkiye ve Türk Dünyası’nda köklü değişimler yaşandı. Ancak tarihî kültürel ve jeopolitik nedenlerden kaynaklanan problemlerimizin birçoğu varlığını sürdürüyor. Geçen yüzyıla nazaran en önemli farklılık, Cumhuriyet Türkiye’sinin son döneminde dağılma sürecine giren Osmanlı’dan farklı olarak, varlığını korumaya muktedir, güçlü ve geleceği aydınlık bir devlet olmasıdır.

         

                    Günümüzde de millî varlığımızın korunması ve mevcut problemlerin aşılmasında, milliyetçilik en güvenilir dayanağımızdır. Milletimizle ve millî değerlerimizle barışık olmayan kozmopolit ve bazı liberal aydın çevrelerin itirazları, husumetleri bu gerçeği değiştirmez.

         

                    Türk milliyetçiliği düşüncesi her şeyden önce milletimize karşı sorumluluk duymayı ve bunun gereğini yerine getirmeyi içerir. “Asırlık Hizmet Çınarı”nın mensubu olan Türk Ocaklılar her zaman o sorumluluklarının bilincinde oldular.

         

                    İki tarihî yıl dönümünün arifesinde bütün mensuplarımıza, ülküdaşlarımıza yeni bir yükümlülük düşüyor. Bu iki tarihî olayı bir asırlık hizmetlerimize, bu Ocağı kuran ve yürüten büyüklerimize, milletimize duyduğumuz engin sevdaya yaraşır bir seviyede kutlamak mecburiyetindeyiz. Bunları aynı zamanda yeni ve güçlü bir hamle için vesile kılmalıyız.

         

                    Başka bir ifadeyle önümüzdeki iki yılı, Türk Ocakları meşalesini yakan 190 Askerî Tıbbiye öğrencisinin coşkusuyla değerlendirmeli, fikir ve düşünce planında bu yüzyıla damgamızı vurmamızı sağlayacak etkili bir hamlenin başlangıcı kılmalıyız.

         

                    Bu cümleden olarak Türk Ocakları Genel Merkezi ve Türk Yurdu yazı kurulu önümüzdeki iki yılı kapsayan bir faaliyet planı hazırladı. Bunun ilk adımını dergimizin 1 Ocak 2011 tarihli sayısıyla hep birlikte atacağız.

         

                    Türk Yurdu’nun Ocak 2011’den itibaren her sayısı, 12 ay süresince 250 sayfa civarında çıkacak. Yazı kurulu titiz bir çalışma yaptı. Millî kültürümüzün bütün alanlarını, tarih, siyaset ve toplum hayatını, Türk Dünyası’nı, sanat ve edebiyatımızı, fikir dünyamızı içeren dört yüzden fazla konu belirledi. Konularının uzmanı yazarlarla gerekli temaslar kuruldu. 12 ay süresince derginin her sayısı bu plan çerçevesinde ortalama 250 sayfalık “özel sayı”lar şeklinde yayımlanacak.

         

                    Amacımız 100. yılımızda hazırlanacak 3000 sayfa civarında böyle “anıt sayı” ile bir yandan, milliyetçi camianın fikrî muhtevasını yansıtan görüş ve tespitleri kamuoyuna sunulurken, diğer yandan gelecek nesillerin günümüzü anlamasına ve anlamlandırmasına yarayacak bir eser bırakmaktır.

         

                    Bu kapsamlı projenin başarıya ulaşması Türk Ocaklıların ortak çabasıyla sağlanacaktır. Günümüz ve geleceğimiz açısından bu girişimin önemi ve muhtemel etkileri düşünüldüğünde, bütün mensuplarımızın aynı azim ve heyecanla gereken çabayı göstereceklerine inanıyoruz. 

         

         

                    Projenin içeriğinin yanı sıra, elbette finansman boyutu da var. Bizim şimdiye kadar güçlü maddî desteğimiz hiç olmadı. Bütün faaliyetlerimizi mütevazı imkânlarla, mensuplarımızın katkılarıyla sürdürdük.

                   

                    Bu “anıt sayı” projesi için camiamızdan güçlü bir destek ve katkı istiyoruz. El ve gönül birliğiyle yürüteceğimiz geniş bir abone kampanyasıyla tirajımız önümüzdeki yıl mutlaka 10 binin üzerine çıkarılmalıdır. Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın kaderi üzerinde söz hakkı bulunduğuna inanan bir camia için bu hedef kesinlikle imkânsız değildir.

         

                    Her sayısı belirlenen konular çerçevesinde muhtevalı bir kitap hacminde çıkacak olan Türk Yurdu’nun 1 Ocak 2011’e kadar abone fiyatı 60.00 TL olacaktır. 12 sayının sonunda 2500 sayfadan fazla bir hacme sahip olacak bir dergi için bu rakam kuşkusuz çok düşüktür. Ancak niyetimiz bu vesileyle güçlü bir hamle yapmak ve milliyetçi düşünceyi tefekkür gündeminin üst sıralarına yerleştirmek olduğundan, bu fedakârlığa katlanacağız.

         

         

                   

                    En Açık İfadeyle Mensuplarımızdan Şunları Diliyoruz:

         

         

                    Her üyemiz kendi aboneliğini mutlaka yaptıktan sonra, bununla kesinlikle yetinmemeli, çevresinden, eşinden, dostundan en az beş-on abone daha bulmaya bakmalıdır.

         

                    Bu sayıda abone sağlayamadıysa, bunun karşılığı olan miktarda parayı dergiye yahut Genel Merkez’in özel dergi hesabına göndermeli, karşılığında kimlere dergi gitmesini uygun görüyorsa onların isim ve adreslerini Türk Yurdu dergisine iletmelidir.

         

                    Hedeflediğimiz tiraja ulaşamamayı asla düşünmüyoruz. Çünkü ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya olduğu meselelere ilişkin düşünceleri, tasavvurları, dilekleri, bulunan milliyetçi camia, Türk Ocaklılar kolektif bir çabayla bunu başaramıyorlarsa söyleyecek sözleri zaten olamaz.

         

         

         

                    Şube Yönetimlerimizden Şunları İstiyoruz: 

         

         

                    Yönetim Kurullarımız vakit geçirmeden abone kampanyasına öncelikle kendi aralarından başlamalı, herkesin ne miktar yüklendiği açıkça belirlenmeli.

         

                    Şubelerin diğer kurulları da aynı işlemi yapmalı, belirlenen sonuçlar önümüzdeki ay başlayacak bölge toplantılarına sunulmalıdır.

         

                    Genel Merkez ve kurullarımızda iki aydan beri bu yönde çalışmaları başlattık ve belirli bir aşamaya geldik.

         

                    Yapılan taahhütler en geç aralık ayına kadar yerine getirilecek şekilde planlanmalı, takibi muntazam yapılmalıdır.

         

                    Ayrıca dergiye ilan ve reklam temini için bütün arkadaşlarımızın yardımcı olmalarını önemle belirtiyoruz.

         

                    Fiyatın çok düşük olmasıyla oluşacak açığı ancak bu yolla kapatabiliriz. Özellikle sanayi bölgelerindeki arkadaşlarımızın reklam temini için çaba göstermelerini önemle diliyoruz.

         

                    Bu tarihî projeyi hep birlikte başarılı kılacağımıza inancımız tamdır. Yüzüncü yılımızı hakkı olan düzeyde, en görkemli şekilde kutlamak dileğiyle sizlere selâm, sevgi ve saygılar sunarım.