Belgeselde Sanatsal Kaygı

Ocak 2015 - Yıl 104 - Sayı 329        Belgeseller, adı üstünde belge temelli ürünlerdir ve amaç olarak da belge olmayı hedeflemelidirler. Bu hiç tartışılmayacak temel bilginin (ama temel kural değil) yanında ortaya çıkan ürünün görsel bir ürün olduğu gerçeğinin de unutulmaması gerekiyor. İşte bu noktadan itibaren genel adını “sanatsal kaygı” koyabileceğimiz hususlar ortaya çıkmaya başlıyor.

         

        Bu konuda genel teknik post prodüksiyon işlemleri ile yürütülebilecek çalışmalar yapılabilir. Bunu teknik temelli artistik işlemler olarak değerlendirebiliriz. İkinci grupta ise senaryo, kamera kullanımı, üst ses ve üst sese can verecek kişinin seçimi, görüntü seçimi, lirik, epik ya da düz görüntü dili kullanımı gibi sanatsal seyirler yer almaktadır.

         

        Esas itibarıyla belgeselin tarzı ve türü bu konularda temel belirleyici olmaktadır. Yine de ortaya çıkan ürünün belirli temel kuralları izlemesi, seyredilebilir olması, zaman ayırmaya değer özellikler taşıması gerekmektedir. Seçilen tür ve tarz ne olursa olsun oranları ve şekli değişkenlik arz edebilmekle birlikte belli bir sanatsal kaygının ürüne yansıtılması gerekmektedir.