Cüneyt Öztürk’ün “Kod Adı: Bozkurt” Kitabı Üzerine

Mart 2014 - Yıl 103 - Sayı 319
        

        Milletleri derinden etkileyen, sarsan tarihî ve sosyal olaylar, içinden mutlaka bir de kahraman yaratır. İşte toplumların içinde yaşanmış olan olaylar ve o olayların kahramanları, ancak onları anlatan eserler olursa varlıklarını sürdürebilirler. Bir Oğuz Kağan, Manas, Köroğlu, Seyyit Battal Gazi vb. kahramanlar, destanlarıyla yazıya geçirilmemiş olsalardı, sadece sözün uçucu kanatlarında kalsalardı bugün onların esamesi bile okunmayacaktı. Dolayısıyla onların yarattığı tarih bilincinden yoksun kalacaktık. Çünkü kahramanların destanları, aynı zamanda, zamanın ortaya koyduğu tarihin güne sunumu, geleceğin adımı, çıkış noktasıdır. Ünlü şairimiz Yahya Kemal,

         

        “Roma’nın şarkını fethettiğin andan sonra,

         

         Yüce dağlar gibidir gördüğün iş, Türk oğlu!”

         

        derken Türk’ün, asırlar boyunca yaptığı tarihe ışık tutmaya çalışmaktadır. İşte bu Türk’ün yaptığı tarih, yazdığı destan, yarattığı kahramanlardan birine de Kıbrıs toprakları sahne olmuştur.

         

        Kıbrıs Türkleri, Rumların mezalimleriyle derin çöküntüler, sarsıntılar yaşamıştır. Rumların yeraltı örgütü EOKA tarafından Türklerin katledilmeye başlamasından sonra Rumlarla mücadele etmek ve Türkleri korumak amacıyla kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı bu mücadelelerde önemli bir yere sahiptir.