Atsız’ın İki Mektubu

Şubat 2014 - Yıl 103 - Sayı 318        Cumhuriyet dönemi Türkçülüğünün banisi Nihal Atsız’ın sağlığında yazdığı ve sayılarının oldukça fazla olması gereken mektuplarının bir kısmı önce Orkun dergisinde Yücel Hacaloğlu tarafından dizi halinde neşredildi. Bu dizide çıkan mektuplar bazı ilavelerle kitap halinde yayımlandı.1 Bu eserin ilk baskısından on iki yıl sonra bazı ilavelerle yeni bir baskısı daha yapıldı.2 Bu baskıya Hasan Oraltay’ın sağlığında Kazakistan’a verdiği arşiv içinde kendisine gönderilen çok sayıda mektuplar arasında Atsız’a ait olanlar da ilave edilmiştir. 

         [gid]145[/gid]

        Bu derlemenin Atsız’ın mektuplarının tamamını ihtiva ettiğini söylemek güçtür. Çevrede bazı şahıslar da çok sayıda mektubunun bulunduğu bilinmektedir. Bu kişilerin kendilerine yazılan mektuplar üzerinde tasarruf hakları tabiidir. İkinci el olarak sahip oldukları mektupları neşretmeleri veya ilgililere ulaştırmaları Atsız’a besledikleri saygı ve sevginin gereği olmalıdır. Son baskıya elimizde ki mektupları vererek katkıda bulunmamıza rağmen, evrakımız arasında iki mektubunun daha bulunduğunu fark ettik. Bunları yeni bir baskıyı beklemeden neşretmenin münasip olacağını düşündük.