Artvin Ermenilerine Ne Oldu?

Şubat 2014 - Yıl 103 - Sayı 318        Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergisinin 16. sayısında Ermeni Yazar Cemil Aksu tarafından yayımlanan “Artvin Ermenilerine Ne Oldu?” başlıklı bir yazıda bütün Ermeni yazarlarda görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti ile ilgili çeşitli iddia ve ithamlarda bulunulmaktadır.1 Bunlara cevap vermek elbette ki tarihçilerin görevidir.

         

        Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu’nun acımasızca paylaşılması ve İmparatorluğun yönetici unsuru olan Türklerin sürekli felaketlere maruz kalması sonucu yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin “ulus” ve “ulus devlet” anlayışını benimsemekten başka çaresi kalmamıştır.2 Yani Atatürk Amerika’yı yeniden keşfetmeye kalkmamıştır. O, imparatorluk sürecinde hep Türk milletinin bütün yükü üzerine aldığını, ancak takdir edilmediğini vurgulayarak ulus devlet anlayışının milletimizin geleceği için daha iyi olacağını düşünmüştür.3