Osmanlı Çağı

Şubat 2012 - Yıl 101 - Sayı 294

        Değerli tarihçi-yazar Altan Deliorman, Türk tarihini özetleyerek sunmayı erekleyen kitaplar dizisinin ikincisini de yayımladı. Bir yandan hastalıklarla pençeleşirken bir yandan da yazmayı ve yayımlamayı sürdürmek, her insana nasip olabilecek bir özellik değil. Deliorman yayın hayatını bütün güçlüklere rağmen sürdürmeyi başarıyor.

         

        Deliorman’ın Türk Tarihi Dizisi’nde yayımlanan ilk eseri olan Osmanlılardan Önce Türkler kitabını bu sayfalarda tanıtmıştık. İkinci kitap “Osmanlı Çağı / Altan Deliorman, İstanbul: Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım, 2011. ISBN-978-975-7728-56-5” kimliği ile yayımlandı. 320 sayfa içindehepsiderenkli olan birçok resim ve minyatür var. Ayrıca, tarihi olayları destekleyen haritalara, okuma parçalarına yer verilmiş. Birinci hamur kâğıda basılmış olup güzel sayfa düzenlerine sahip. Deliorman’ın kaleminden çıkan metin, onun her eserinde olduğu gibi zevkle okunuyor. Çünkü yazarımız güçlü bir üslûp ustasıdır.

         

        Osmanlı Çağı adlı bu eser, “14. yüzyıl başından 20. yüzyılın ilk yarısına kadar 620 yıl sürmüş muhteşem bir devletin gurur verici bir hikâyesi”dir. “Çağ açıp çağ kapayan, üç kıtaya yayılan muazzam bir imparatorluk. Zaferlerle dolu yüzyılların ardından gelen duraklama ve bozgun dönemi. Muktedir ve zayıf hükümdarlar. Makine intizamı ile çalışan bir düzenin bozulup yozlaşması. Islahat girişimleri, yenilikler, fermanlar. Her şeye rağmen, yıkılışının yaklaştığı dönemde bile dünyanın büyük devletlerinden biri olmayı sürdüren Osmanlı Devleti niye borçlandı, nasıl iflâs etti?” Bunlara ilişkin doğru ve özlü bilgileri edinebilmek için, bu kitap mutlaka okunmalı.

         

        Yazar, “Osmanlı Devleti en az dört yüz yılı Osmanlı Çağı olarak anıldı” dedikten sonra, “Bu kitapta, Osmanlı Çağındaki öteki Türk devletlerinin, beyliklerin, Akkoyunluların, Karakoyunluların, Memlûk Devleti’nin, Timurlu ve Babürlü devletlerinin, Altın Orda’nın, hanlıkların, Çağataylıların tarihî macera-sını da okuyacaksınız” diyor ve ekliyor: “Osmanlı Çağı”nda 13. yüzyıldan sonraki Türk medeniyetlerinin özelliklerini, şaheserlerini, mimarîsini, sanat eserlerini, düşünce dünyasını, toplum yapısını, eğitim ve kültür hayatını da toplu olarak görebileceksiniz. Büyük bir tarihî geçmişin özünü böylece tek kitapta bulmanız mümkün.”

         

        Eserde bölümler, bölüm sayısı verilmeden, konuya ilişkin başlıklarla verilmiş: XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti (9-41. ss.), XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti (42-59.), Bir İleri, Bir Geri (60-76), XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (77-90.), XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa ve Osmanlı Devleti (91-98), Sona Doğru (99-125.), Osmanlılarla Çağdaş Öteki Türk Hanlıkları Ve Beylikleri (126-187), Osmanlı Toplumu (188-200), Osmanlı Ekonomisi (201-229), Osmanlılarda Eğitim ve Öğretim (229-252), Osmanlılarda Kültür ve Sanat (253-286). Elbette bu ana başlıkların altında konuyu ayrıntılandıran birçok da alt başlıklar var.

        Osmanlı Çağı yalnızca metin, resim ve haritalardan oluşmuyor. Kitabın sonunda metni destekleyen bir “Sözlük” (287-296. ss.), bir “Tarih Dizini” (297-305.), bir “Kişi Adları Dizini” (306-311.), bir “Topluluk, Soy, Devlet Adları Dizini” de (312-315.) yer alıyor. Eserin zengin “Kaynakça”sı ise 316-320. sayfaları işgal ediyor.

         

        Altan Deliorman, Türk tarihini özetlediği kitapların ilkinde, bu dizinin iki cilt olacağını belirtmiş olmasına rağmen, Türk tarihi Osmanlı Çağı ile bitmemiş; çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihi eksik. Anlaşılan o, 3. kitapta ele alınacak.

         

         Bu kitap, tarihi sevmediklerini söyleyenlerin bile zevkle okuyacakları bir eserdir. İletişim: Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım, Horhor Caddesi, 12/1. Fatih- İstanbul. Telefon: 0212 531 87 48. Belgegeçer: 0212 635 79 82. e-posta: orkun@orkun.com.tr

         

         

ERCİYES

 

         

        Otuz beş yıldır bir düşünce dergisi çıkıyor Kayseri’de. Dergiyi çıkaran kişi, bir avukat. Fakat o, aynı zamanda, yıllardır Türk milliyetçiliğinin Kayseri’deki temsilcisi ve önderi. Kayseri’de kurulmuş bütün milliyetçi derneklerin içinde ve başında onu görmek mümkün. Bu yüzden Nevzat Türkten adı Kayseri’nin düşünce, kültür ve sanat tarihinde en başa yazılacak, yazılması gereken bir ad. Onun en önemli etkinliği, kuşkusuz, büyük bir özveri ile çıkarmağa çalıştığı, yayımını bütün yoksunluklara rağmen ısrarla sürdürdüğü Erciyes dergisi. Bu dergi Türk edebiyat, kültür ve sanatının Anadolu’da yükselen sesi.

         

        Fakat bu ses her an kısılma noktasında. Çünkü çıkaranların malî gücü onu sürdürmeye yetmeyecek kadar zayıf. Onun için, milliyetçi ve özellikle Kayserili aydınların abone olarak bu değerli yayını desteklemelerinde yarar var.

         

         

        

         

         


Türk Yurdu Şubat 2012
Türk Yurdu Şubat 2012
Şubat 2012 - Yıl 101 - Sayı 294

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele