Yılmaz Öztuna’ya Mektuplar - III

Kasım 2013 - Yıl 102 - Sayı 315

                    Bundan iki sayı önce yayımlamaya başlamış olduğumuz Yılmaz Öztuna’ya gönderilmiş mektupların üçüncü serisinde, dördü Alparslan Türkeş’e birisi gönderdiği tarihte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olan Yaşar Okuyan’a ait olmak üzere beş mektup bulunuyor. Öztuna’nın Alparslan Türkeş’le yakınlığı olduğu herkes tarafından bilinir. Yaşar Okuyan ile nasıl bir münasebeti vardı bu konuda bizim şimdilik bir bilgimiz bulunmuyor. Bu tür bilgileri daha önceki sayıda belirttiğimiz gibi mektupların yayımlanmasının bitiminden sonra araştıracağız. Belki bu süreçte yayımlanan mektupları dikkate alarak bilgisini paylaşanlar olur ümidindeyiz. Okuyan’a ait mektubun kendisine gönderilen Türk Musıkisi Tarihi adlı kitaba istinaden gönderilmiş olduğu anlaşılıyor. Henüz 12 Eylül Askeri darbesi olmamış ve Okuyan MHP genel merkezindeki görevindeyken gönderilmiş. Türkeş’e ait iki mektup gibi Okuyan’ın mektubu da parti antedini taşıyor. Alparslan Türkeş’in en eski tarihli mektubu 1965 yılına ait; C.M.K.P Genel Başkanıyken gönderilmiş. Mektubun içeriğinden Öztuna ve Türkeş arasındaki tanışıklığın 1950’li yıllara kadar geriye götürülebileceği ve birlikte samimi ortamlarda bulundukları anlaşılıyor. Öztuna, sohbetlerinin birinde Türkeş’le kendisini tanıştıranın Atsız olduğunu söylemişti. Türkeş’in en son gönderdiği mektubu 12 Eylül darbesi sonrasında cezaevindeyken yazdığı görülüyor. İçerik olarak dört mektupta da Öztuna’nın kitaplarından söz edilmiş. Mektupların yayımlanmasında imlanın ve paragrafların aynısı olmasına dikkat edilmiştir.

         

         

        MEKTUP 1

         

         

        Ankara, 11.10.1965

         

         

        Çok Muhterem T. Yılmaz Öztuna Beyefendi,

         

        Lütuf buyurduğunuz çok değerli eserinizin VII. cildini nazik ithafınızla birlikte alarak pek ziyade memnun oldum. Zatıâlinizin bu güne kadar hiçbir tarihçiye nasib olmamış bulunan büyük başarınızdan ve milli kültürümüze sağladığınız paha biçilmez hizmetten dolayı hem tebrik eder hem de minnet ve şükranlarımı sunarım.

         

                    Muhterem Hüsnüye hanımefendinin evinde 10 yıl kadar önce birlikte bulunduğumuz bir akşamın ilmî sohbetlerle geçen hatırasını el’an muhafaza etmekteyim.

         

                    Genç yaşınıza rağmen ilim alanındaki büyük çalışmalarınızın bundan sonra memlekete büyük eserler kazandıracağından eminim.

         

                    Size sağlık ve devamlı başarılar dileyerek sevgilerimi ve en iyi dileklerimi sunarım.

         

         

        Alparslan Türkeş

                                                                                                                                      C.K.M.P

                                                                                                                                  Genel Başkanı

         

         

         

        MEKTUP 2 (tarihsiz)

         

         

        Muhterem Yılmaz Öztuna Beyefendi,

         

        Zât-ı âlinizin Türk tarihi ile ilgili çalışma ve yayınlarınızı, bir Türk milliyetçisi, bir Türk vatanseveri olarak, öteden beri büyük bir ilgi ve dikkatle yakınen takip etmekteyim. Türk gençlerine millî tarih şuuru aşılayacak, Türk milletine kendi tarihini öğretecek özellikteki bu çalışmalarınız, son yayınınız olan Büyük Türkiye Tarihi ile fevkine ulaşmıştır. Bugüne kadar Devletin bile yapamadığı, yaptıramadığı bir işi siz şahsî çalışmalarınızla gerçekleştirmiş oldunuz.

         

        Ülkemizde ilk defa, Türk tarihi bu kadar geniş bir araştırma halinde, bu kadar muhtevalı bir şekilde ve Türk Medeniyeti tarihi de dahil olmak üzere ortaya konulmuş olmaktadır. Bu, Türk Milleti ve bilhassa yeni yetişecek genç nesiller için çok büyük bir hizmettir.

         

                    Zât-ı âlinizi bu değerli hizmetinizden dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyor, sevgi, selâm ve saygılarımı sunuyorum.

         

         

        Alparslan Türkeş

              Milliyetçi Hareket Partisi

         Genel Başkanı

         

         

        MEKTUP 3

         

        Ankara, 1 Nisan 1980

         

        Sayın Yılmaz Öztuna

        Çevre Sok. No.11/7

        Çankaya/Ankara

         

         

        Muhterem Beyefendi,

         

                    Göndermek lûtfunda bulunduğunuz Türk Musıkisi Ansiklopedisi isimli kıymetli eserinizi büyük bir memnuniyetle aldım. Gerek bu güzel eser, gerek gösterdiğiniz nezâket için çok teşekkür ederim.

         

        Bu Ansiklopediyi uzun bir zamandan beri temin etmeyi arzu ediyor ve kütüphanemde bir eksik olarak hissediyordum.

         

        Bu vesile ile Türk kültürü ve tarihiyle ilgili çalışmalarınızda başarılar diliyor, iyi günler ve mutluluklar temennisiyle sevgi, selâm ve saygılar sunuyorum.

         

                                                                                                                 

        Alparslan Türkeş

                                                                                                                   Milliyetçi Hareket Partisi

        Genel Başkanı

         

         

         

        MEKTUP 4

        29 Ocak 1984

         

        Çok muhterem Yılmaz Öztuna Beyefendi,

         

        Göndermek lûtfunda bulunduğunuz, nazik yazılarınızı ve pek değerli imzanızı taşıyan iki kitabınızı alarak fevkalâde memnun oldum. Zatıalinize teşekkürlerimi sunarım.

         

        Tutuklu bulunduğum üç buçuk yıldan beri, emsalsiz eseriniz olan “Türkiye Tarihini” tekrar tekrar okuyorum. Milletimize ruh, iman ve şuur veren, tükenmez güç kaynağı teşkil eden yüce bir hazine kazandırdınız. Bu büyük eser sayesinde Türklerin kendilerini bulacaklarından yeniden keşfedeceklerinden ve geleceğin büyük Türkiyesinin inşa edileceğinden eminim.

         

        Diğer eserlerinizin de her biri, ayrı ayrı birer değerdir. “Bir darbenin Anatomisi” kitabınızı tefrika edilirken de takip etmiş ve okumuştum.

         

        Hüseyin Avni Paşa gibi cahil, muhteris, adi kimselerin, devlete ve millete ne büyük, belalar getirdiği ibretle incelenmelidir. Bu sayede belki, her devirde türeyen Hüseyin Avni’lerin şerri önlenebilir.

         

        Muhterem eşiniz hanımefendinin lütfettikleri güzel yemekler için ve giriştikleri zahmetlerle, eşime ve çocuklarıma karşı, gösterdikleri sevgi, yakın ilgi, şefkat ve dostluk için ailece minnet ve şükranlarımızı sunarız.

         

                    Mahsus selam ve sevgilerimi takdim ederek, hasret ve hürmetle kucaklarım. Allah’a (C.C) emanet ederim.

         

                                                                                         

        Alparslan Türkeş

         

         

        MEKTUP 5

        Ankara, 4 Nisan 1980

         

         

        Muhterem Yılmaz Öztuna Beyefendi,

         

        Göndermek lütfunda bulunduğunuz Türk Musıkisi Ansiklopedisi isimli değerli eserinizi büyük bir memnuniyetle aldım. Yurt dışında bulunduğum için zât-ı âlinize gecikerek yazma imkânı bulabildim. Gösterdiğiniz yakın ve nazik ilgi ile lütfettiğiniz değerli eser, beni ziyadesiyle memnun ve mütehassıs etti.

         

                    Çok teşekkür eder, Türk Kültürü ve Türk Tarihi konusundaki hizmetlerinizin devamını ve başarılar diler, bu vesile ile selâm, sevgi ve saygılar sunarım.

         

         

        Yaşar Okuyan

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı

         

         

        

         

         

         

        

         

         

         

         

        

         

         

        

         

         

        

         

         

        


Türk Yurdu Kasım 2013
Türk Yurdu Kasım 2013
Kasım 2013 - Yıl 102 - Sayı 315

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele