Türk Ocakları Genel Merkezinin Taksim Olayları Hakkındaki Basın Açıklaması (3 Haziran 2013)

Temmuz 2013 - Yıl 102 - Sayı 311

        Taksim Gezi Parkında yapılacak düzenleme vesilesiyle başlayan eylemlerin giderek ülke çapında bir anarşi ve kargaşa ortamına dönüşmesi endişeyle izlenmektedir.

         

        Polisin müdahalesinden sonra hadise, Gezi Parkı, Topçu Kışlası ve AVM projesi boyutunu aşmıştır.

         

        Ülkemiz Suriye olayları, teröre “çözüm” adı altında yürütülen çalışmalar dolayısıyla kritik bir süreçten geçmektedir. Türk Ocakları olarak, Türk milleti kavramının ve Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinin tartışılır hale getirilmesinin yol açtığı tahribatın ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça ikaz etmiştik.

         

        Toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate almak hükümetin görevidir. Bir yandan “barış ve çözüm”den bahsederken öte yandan kutuplaşmaya yol açacak söylem tarzının devam ettirilmesi apaçık bir çelişkidir.

         

        İçinde bulunduğumuz ortamda başta hükümet olmak üzere siyasî partiler ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk duygusu ve itidal ile hareket etmesi kesin bir zorunluluktur.

         

        Muhalefet partileri de iktidarı eleştirme görevlerini layıkıyla yaparken bu ülkede geçmişte tahriklerin yol açtığı elim hadiseleri hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır. Bu bağlamda MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin sağduyulu ve dengeli tavrı takdirle karşılanmalıdır.

         

        Eylemlere katılan yurttaşlarımız demokratik tepkilerini serbestçe ortaya koymalı ancak bu eylemleri bazı karanlık odakların ve 12 Eylül öncesinde ülkeyi kaosa sürükleyen aşırı sol grupların emelleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışacak tahrikçilere karşı dikkatli olmalıdır.

         

        Hükümet, 11 yıllık iktidar döneminde kendisine karşı biriken muhalefet psikolojisini dikkate almalı, rövanşizm algısına yol açan uygulamalardan kaçınmalı, daha düne kadar ülkeyi kana bulayan terör örgütü liderine ve lider kadrosuna gösterdiği anlayışı demokratik muhalefet yapan kesimlerden esirgememeli, kapsayıcı ve kuşatıcı bir dili ve üslubu benimsemelidir.

         

        Unutulmamalıdır ki, demokrasi sadece dört yılda bir seçme hakkından ibaret olmadığı gibi demokratik haklar da iktidar tarafından bağışlanan lütuflar değildir.

         

        Makul ve mutedil açıklamasıyla ortamı yumuşatmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli konu hakkında Mecliste grubu bulunan siyasi parti liderleri ve yetkililerle toplantı yapmalı ve ülkemizi yeniden kutuplaştırmaya itecek gelişmelere karşı alınacak tedbirler tespit edilerek bir an önce uygulanmalıdır.

         

        Türk Ocakları olarak başta hükümet ve yetkililer olmak üzere ilgili bütün kesimleri sağduyu ve itidale davet ediyor, millî birliğimize halel getirecek adımlardan sakınılması konusunda uyarıyoruz.

         

         


Türk Yurdu Temmuz 2013
Türk Yurdu Temmuz 2013
Temmuz 2013 - Yıl 102 - Sayı 311

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele