Suriye Dosyası Takdim Yazısı

Ocak 2014 - Yıl 103 - Sayı 317

        Türk Yurdu, bir dergi olarak dünya üzerinde yaşayan bütün Türkleri ilgi alanına almayı bir temel ilke olarak kabul eder. Dergimizin büyük üstatlarından ve Türkçülük düşüncesinin önderlerinden Ziya Gökalp’ın vatan tanımında görüleceği gibi, Türkler için yurt sadece Türkiye sınırları değildir. Bugünkü sınırlarımız, Türkler için doğal vatan hattının çok ötesinde sorunlara sahiptir. Bu sorunların başında, Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde yaşanan çekilme mecburiyetinin, milletin evlatlarını birbirinden koparması gelmektedir. Bu kopuş, bazı sınır boylarında ailelerin parçalanmasına ve çok sayıda Türk unsurunun garip ve sahipsiz kalmasına yol açmıştır. Bu sınır hatlarından birisi de Suriye’dir.

         

        Suriye uzun asırlar öncesinde Türklerin yurdu olmuştur. Uzun süreler boyunca da Türk egemenliğinde kalmıştır. Bugün ise zulüm ile payidar kalmaya çalışan bir baskı rejimi karşısında ayaklanan grupların çatışma alanı hâline gelmiştir. Suriye’de, son yıllarda kanlı bir iç savaş yaşanmaktadır. Bu savaştan herkes etkilenmektedir. Fakat Türkler âdeta yok kabul edilmekte veya görmezden gelinmektedir. Bu durum, maalesef Türkiye kamuoyunda da böyledir. Türkiye’nin sözde ulusal medyası, Suriye’deki bütün grupçukları gündeme taşımakta, ama Türklerden uzak durmaktadır. Bunun gerçekçi hiçbir izahı yoktur. Suriye’deki Türk varlığı, hem tarihî belgelerde hem de yaşanmakta olan sosyal gerçeklikte bir vakıadır. Bu vakıanın bir şekilde anlatılması ve görmeyen gözlere, duymayan kulaklara ulaştırılması şarttır. Biz Türk Yurdu dergisi olarak bunu bir görev olarak kabul edip Ocak 2014 sayımızda bir dosya olarak sizlerin dikkatine sunmak istedik. Bu dosyada zaman zaman "Türkmen" ifadesini (özel bağlamında) kullandık, ama konuyu çoğunlukla Türk kavramı altında değerlendirmeye özen gösterdik. Suriye’de Türklere "Türkmen" dense de biz biliyoruz ki Anadolu Türklerinden farklı olmayan Türkler kastedilmektedir. Tercih edilmesi gereken "Suriye Türkleri" terimidir. Türk Yurdu okuyucusu bunun idrakindedir.

         

        Suriye dosyamızda ilginizi çekecek yazılarımız ve söyleşilerimiz yer aldı. Suriye’deki Türk varlığını tarihî ve sosyal boyutu içinde sunmaya çalıştık. Hâlen Suriye’de yaşanan gerçeklikten bazı boyutları söyleşiler yoluyla size ulaştırmak istedik. Söyleşilerimiz arasında, Suriye’de yaşayan Türkleri ve Türk köylerini Türkiye kamuoyuna ilk olarak tanıtan muhterem büyüğümüz Prof. Dr. Mustafa Kafalı, bölgeden Türkiye’ye gelerek Suriye Türklerine sahip çıkmayı hayati bir görev olarak benimseyen vekilimiz Sayın Mehmet Şandır, son gelişmeler doğrultusunda kurulan Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga yer aldı. Bunların dışında, Ankara’da öğrenci olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimizin Osmaniye ve Hatay’da yaptıkları çarpıcı söyleşiler hepimizi duygulandıracak. Bu söyleşilerden biri, çileli ve dramatik bir hayata tanıklık ediyor. Bu konuşmadan bir hafta sonra vefat eden Suriye Türk’ü kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu söyleşilere katkı sağlayan kardeşlerimize ve akademik yazılar için değerli bilim ehli dostlarımıza teşekkür ederiz. 


Türk Yurdu Ocak 2014
Türk Yurdu Ocak 2014
Ocak 2014 - Yıl 103 - Sayı 317

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele