Yeni Yayın Dönemine Merhaba

Ocak 2014 - Yıl 103 - Sayı 317

        Türk Yurdu dergisi, dünyadaki çok sıcak gelişmelerin yaşandığı zor bir dönemde yayın hayatına başladı. Bu dönem, aynı zamanda teknoloji devriminin insanlık tarihinde yarattığı dönüşüm sürecine şahit oluyordu. “Sanayi devrimi” adı verilen gelişmeler, bütün toplumları etkiledi ve yeni birçok unsur hayatımıza girdi. Dergi ve gazeteler bunlardan sadece bazılarıydı. Eskiden olmayan ve yeni ortaya çıkmış olan araçlar insanların hizmetindeydi artık. Bu araçları herkes kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Türk Yurdu da Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde Türklere sahip çıkma ve Türklüğe hizmet etme maksadıyla yayın hayatına başladı. Bu, toplumsal ve ahlaki bir görevdi. Görev hâlen devam etmektedir.

         

        Türkler, tarih ve insanlık önünde saygın bir millettir. Bu saygınlığı, asırlar içinde yarattıkları kültür ve medeniyet mirası göstermektedir. Orhun ve Yenisey bölgesinde bulunan yazıtlardan itibaren bugüne kadar tarihe damgasını vuran eserler bunun şahididir. Bu eserlerin sahibi bir milletin evlatları, millî şuur hâlinde kendi kaderlerine sahip çıkma sorumluluğu içindedir. Türk milliyetçiliği davasının özetlenebilecek hâli budur ve Türk Yurdu, bu davaya hizmet için vardır. Türklük davasına bilim ve kültür alanında hizmetin yolu buradan geçer. Türk Yurdu sayesinde Türk çocukları milliyetlerini, tarihlerini, kültürlerini, kimliklerini öğrenerek millî bir düşünce yapısı geliştirirler. Milliyetçi düşünce açısından hayata bakmayı ve millî şuur içinde dünyayı okumayı kendilerine ölçü edinip taraf olmanın ve hamaset yapmanın bir üst basamağına yükselmiş olurlar. Bu basamakta artık bilgi ve fikirler çarpışmaktadır. Ne kadar bilgili ve sağlam bakış açısına sahip olursanız mücadelede o kadar başarılı olursunuz. Türk gençleri için elzem olan budur. Türk Yurdu okuyucusu, dergisi sayesinde bu güçlü aracı kazanacaktır.

         

        Sizlere her ay zengin muhtevalı bir Türk Yurdu sunmaya özen gösteriyoruz. Geçen ay (Aralık 2013) konunun önemine binaen Genel Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Öz’ün “Osmanlı İdaresinde Kürtler ve Özerklik: Efsane mi, Gerçek mi? (XVI-XVIII. Yüzyıllar)” başlıklı ve Türkiye Günlüğü (Sayı 99 (2009), s.154-169.) dergisinde yayımlanmış yazısını iktibas ettik, fakat sehven makalenin künyesi yazılmamış. Bu kusurumuzdan dolayı bütün ilgililerden ve okuyucularımızdan özür diliyoruz. Bu ayki sayımızda da aynı meseleyle ilgili rahmetli Mükremin Halil Yinanç’ın bir makalesini sizlerle paylaşıyoruz.

         

        Bu sayımızda özel dosya konusu olarak Suriye Türklerini ele aldık. Dosya konusunun seçilmesinde ve hazırlanmasında büyük katkıları olan Birol Dok ve Muhammet Fakı'ya, fotoğraflarıyla büyük destek veren Basel Arbar'a, özellikle teşekkür ederiz. Yazarlarımızın emekleri zaten dergimizin gururunu oluşturuyor, kendilerine müteşekkiriz. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, yıl boyunca esenlikler dilerim.


Türk Yurdu Ocak 2014
Türk Yurdu Ocak 2014
Ocak 2014 - Yıl 103 - Sayı 317

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele