MİLLÎ MÜCADELE’DE MERSİN VE TARSUS HAVALİSİNDE ERMENİ MEZALİMİ - 1

Şubat 2022 - Yıl 111 - Sayı 414

Son Yazıları

Özet

“Devlet-i muazzama” denilen Osmanlı Devleti, I. Cihan Savaşı’nda yenilmiş, kısa sürede bütün Arap Yarımadası kaybedilmiştir. Devleti fiilen sona erdiren Mondros Mütarekesi’yle Türkiye, sömürgeci devletler tarafından işgal edilmekle kalmamış; Osmanlı yurttaşı olan Ermeni ve Rum azınlıkları, işgalci devletlerle birlikte hareket etmişlerdir. Kösedağ Savaşı sonrası Moğol istilasıyla beraber yaşanan süreç tekerrür ediyordu.

Ama unutul...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2022
Türk Yurdu Şubat 2022
Şubat 2022 - Yıl 111 - Sayı 414

Basılı: 35 TL

E-Dergi: 15 TL

Sayının Makaleleri İncele