TOPLUM KALKINMASINDA TÜRK OCAKLARI’NIN ROLÜ (Kalkınma Ajanları Olarak Türk Ocaklılar)

Ocak 2021 - Yıl 110 - Sayı 401

        Türk Ocakları 1912 yılından 1918 yılına kadarki süreçte hem milliyetçi uyanışın başını çekmiş hem de toplum kalkınmasında söylemin dışına taşarak sahaya inmiştir. Türk Ocakları’nın, kuruluşundaki ilk tökezleme buhranları sonrasında ve bilhassa Hamdullah Suphi başkanlığında “halk üniversitesi” diye anılması, rağbet görmesi boşuna değildir. Türkçülük hareketi doğası gereği halkçılıkla birlikte yürüdüğü için Türk Ocakları’nın toplum kalkınmasına katkıda bulunmak iradesi bir zorlamayla değil kendiliğinden teşekkül etmiştir. Türkçülük hareketi Batı’daki milliyetçilik rüzgârını veya mektebini rehber edinmiş olsa da esas itibarıyla Türklüğün değişmez özünü yeni bir hamleyle tekrardan keşfetmek, işlemek, yaymak ve güncellemek tutkusudur. Bu bir emel, bir ülkü...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2021
Türk Yurdu Ocak 2021
Ocak 2021 - Yıl 110 - Sayı 401

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele