KAYIP KUTSALIN PEŞİNDE-III

Ocak 2021 - Yıl 110 - Sayı 401

        “Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme.” (Kur’an-ı Kerim, 18/28)

        Başkaldırı ve Sınırları

        Camus “her başkaldırıda” der, “İnsanın kendi benliğinin bir yanına tam ve birdenbire bir katılışı vardır.” Gerçekten de öyledir, çünkü her başkaldırı mevcudu yadsıma ve bir hâlden başka bir hâle geçiş, hicrettir. Ve bir tercih olarak her hicret, pek tabii geçerli bir değer ve amaca yaslanır, ondan beslenir.

        Altını çizmek gerekir ki, başkaldırı, başkaldırı dâhil her şeyin kendileri için önceden belli bir çözüme kavuşturulduğu geleneksel toplumlarda değil, başkaldırı haklarının bilincine varmış kişilerin yaşadığı gelişmiş toplumlarda ortaya çıkar. Geleneksel toplum öyle bir toplumdur ki, orada her soruya uy...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2021
Türk Yurdu Ocak 2021
Ocak 2021 - Yıl 110 - Sayı 401

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele