Dili Olmayanın Hikâyesi Yoktur!

Ağustos 2020 - Yıl 109 - Sayı 396

        Millet ve medeniyet; siyasetle, hamasetle veya kitlelerin dönemsel coşkusuyla değil; dilin öncülüğü ve ürettiği kültürel zenginlikle var olur. Muhakkak ki dilin öncülüğünü ve zenginliğini belirleyen, geliştiren, kökleştiren edebiyat ve edebî eserlerdir.

        Millî bir ruh ikliminin yayılmasını, millî bir bilinç ve ülkü oluşmasını sağlamak için de millî bir edebiyat gereklidir. Fakat esas olan dildir ve millî bir dil olmadan millî bir edebiyat, millî bir duyarlılık ve millî bir aklın oluşması mümkün değildir. Millî bir dili ve kültürü olmayan bir toplumun, millî bir hafızası, hedefi, ülküsü ve ortak dayanışmayı sağlayacak derin bağlarının oluşması da aynı şekilde mümkün olmayacaktır.

        Dil ve o dilden doğacak millî edebiyat, bir milleti diğer milletlerden farklı kı...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2020
Türk Yurdu Ağustos 2020
Ağustos 2020 - Yıl 109 - Sayı 396

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele