Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışmalarında Türk Ocakları- 2 (1950-1984)

Temmuz 2020 - Yıl 109 - Sayı 395

        “Atatürk bana hitap etti: Hamdullah Suphi Bey ne diyeceksiniz? (…) Noksanları varsa, emrediniz, ıslah edelim. Ben vazifemi göremiyorsam, emrediniz, Cenubi Amerika’ya konsoloslukla gitmeye hazırım. Fakat fevkalade hayırlı olan bir müesseseyi (Türk Ocakları) kaldırmayınız (…) Sabahın dördüne kadar müesseseyi müdafaa ettik.” (Hamdullah Suphi Tanrıöver, Manisa Milletvekili, 6 Ağustos 1951, TBMM Genel Kurulu).

        Giriş

        Türk milliyetçiliğinin abide şahsiyetlerinden Erol Güngör, milliyetçilik ve demokrasi arasındaki bağı sürekli işlemiş bir fikir adamıdır. Güngör’e göre “Milliyetçilik millî hâkimiyet manasına geldiği için demokrasi onun vazgeçilmez bir parçasıdır.” Güngör bu yaklaşımını bir adım öteye taşıyarak sistem önerisi de yapmış ve...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2020
Türk Yurdu Temmuz 2020
Temmuz 2020 - Yıl 109 - Sayı 395

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele