Yeni Bir Din Dilinin Gerekliliği -Kurumsal ve Bireysel Dindarlık Üzerine Bir Okuma-

Mayıs 2020 - Yıl 109 - Sayı 393

        Özet

        Felsefe tarihinde üzerinde en çok konuşulanlardan birisi de Epikür Paradoksu diye bilinen “Kötülük Sorunu”dur. Antik Yunan ile ilahi dinlerin Tanrı tasavvurunun farklılığına rağmen sorun hâlâ “Mükemmel, adil ve mutlak iyi sıfatlarına sahip bir Tanrı ile dünyadaki kötülüklerin açıklanmasının inananlara nasıl yapılacağı üzerinde tartışmalar hâlâ devam etmektedir. İlahiyat fakülteleri Kelam, İslam Felsefesi Tarihi ve Din Felsefesi bilim dallarında bu sorun üzerine yoğunlaşmaktadır.

        Bu yazının amacı, öncelikle kavramların suiistimali ve ezoterik yorumlarıyla yaptıkları terör eylemlerine meşruiyeti sağlanmaya çalışan (İŞİD, FETÖ ) örgütlerin kökenci, köktenci (entegrist, fundemantalist, radikalist) tutucu okumalara karşı yeni bir din dili oluşturmaya yönelik çalışmaları...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2020
Türk Yurdu Mayıs 2020
Mayıs 2020 - Yıl 109 - Sayı 393

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele