İçindekiler 262

Haziran 2009 - Yıl 98 - Sayı 262

AYIN YORUMU • 27 Mayıs’tan Günümüz Türkiye’si İçin Çıkarılacak Dersler • Nuri GÜRGÜR2

 

GÜNCEL • Başbakan’ın Sözleri Tarihî Bir Hata Olmuştur • Mehmet MACİT 4

 

GÜNCEL • Mümtaz’er Türköne’nin Çözüm Önerisi Ne? • Mustafa FURKAN 6

 

DÜŞÜNCELER • Kavramları Yeniden Düşünmek • Özcan YENİÇERİ 8

 

DÜŞÜNCELER • Darbeci Zihniyet Üzerine-II • Milay KÖKTÜRK 11

 

GÜNCEL • Maymunların Andı Olsaydı Nasıl Olurdu? • Hilmi DEMİR 14

 

DÜŞÜNCELER • Meşruiyeti Batıda Ararken Kendini Başka Yerde Bulmak! • Feyzullah EROĞLU 16

 

Demokrasilerde İktidar Olmak-Muhalefet Olmak-Hain Olmak • Bayram KODAMAN 20

 

Fransız Devriminden Günümüze Ulus-Devlet • Hasan YAYLI 22

 

SÖYLEŞİ • Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar İle Telegrafik Bir Konuşma • Sadettin ELİBOL 28

 

 

DOSYA: Millî Eğitim-3

 

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları • Tayyip DUMAN 32

 

Harf İnkılâbı’ndan Millet Mektepleri’ne • Ersoy TAŞDEMİRCİ 36

 

Evrim ve Evrimci Düşünceye Değişik Bir Bakış... • Turan GÜVEN 41

 

Ziya Gökalp’ın Türk Kültürü ve Eğitim Tarihindeki Yeri • Nezahat GÜÇLÜ 44

 

Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve Uygulamaları • Nuri KÖSTÜKLÜ 51

 

Kadın Erkek İlişkileri ve Aile • Aliye Mavili AKTAŞ 55

 

Açık Sistem Anlayışında Öğretmen Eğitimi • Mehmet TAŞDEMİR 61

 

Eğitim Programları, İşlevleri ve Günümüze Yansımaları • Soner Mehmet ÖZDEMİR 66

 

Geçmişten Günümüze İlköğretim Okullarının Finansmanı • Oktay AKBAŞ 71

 

Cumhuriyet ve Öğretmen • Bedi GÜMÜŞLÜ 75

 

Kelime Hazinesinin Önemi • Gıyasettin AYTAŞ 78

 

Türkçe Eğitimi Sürecinde Öğretmen Adayı Seçme Sorunu • Asiye DUMAN 82

 

Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisi • Eriman TOPBAŞ 84

 

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve XI. Milli Eğitim Şurasının Değerlendirilmesi • Rafet AYDIN 87

 

Bir Hüzün Kaynağı Refah Faciası • Rahmi AKBAŞ 93

 

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER • Şevket Süreyya Aydemir’e Ait Mezuniyet Belgesi • Ömer ÖZCAN 99

 

KİTAP • İki Önemli Eser Necmeddin SEFERCİOĞLU 102

 

KİTAP • Ermeni İsyanı ve Harput Ermenileri 103

 

DİLİN KEMİĞİ • Bebeklerin Eşyalarındaki Yabancı Yazılar • Yavuz KARTALLIOĞLU 104

 

Türk Dünyasından Haberler 105

Türk Ocaklarından Haberler 107


Türk Yurdu Haziran 2009
Türk Yurdu Haziran 2009
Haziran 2009 - Yıl 98 - Sayı 262

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele