Millî Mücadele Ruhu

Nisan 2020 - Yıl 109 - Sayı 392

        Dünyanın en kadim milletlerinden biri olan Türkler, tarihin her döneminde millî kimliğini koruyan nadir milletlerden biridir. Bu başarısının esasını kültürel değerler ve tarih şuuru oluşturur. “Bir milletin algıladığı duygular, ortaya koyduğu düşünceler, uyguladığı davranışlar, gösterdiği beceriler, ürettiği bilgiler, müşahhaslaştırarak âbideleştirdiği estetik değerler, şekillendirdiği sosyal yapılar, tatbik ettiği dinî, ahlâkî, hukukî, iktisadî, ve teknolojik sitemler, nihâyet kendi varlığı hakkında ulaştığı tarih şuuru gibi bütün bu unsurlar, o milletin ”[i] aslî özelliklerini ifade eder. Milliyet duygusu, mâzi ile âtiyi birbirine bağlar. Bu yönüyle “milliyet duygusu milletlerin uzun tarihlerinin mahsulü olduğu için, bir millette bu duygunun kuvvet ve derinliği, o milletin mil...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2020
Türk Yurdu Nisan 2020
Nisan 2020 - Yıl 109 - Sayı 392

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele