Millî Mücadele’de Kastamonu ve İstiklal Yolu

Nisan 2020 - Yıl 109 - Sayı 392

        İstiklal Harbi dönemi, Türk millî tarihi bakımından şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birisidir. İstiklal Harbi, kayıtsız şartsız millî hâkimiyet ve “İstiklal-i tam” yani, tam bağımsızlık kavramları etrafında gerçekleştirilmiştir. İsmail Habib Sevük “Yeni devirler, yeni fikirler ister.” diyordu. Yine Sevük; “Fes Osmanlılığımız, kalpak ihtilâlimiz, şapka inkılâbımız” diyerek Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne siyasi geçişi sembollerle ifade ediyor ve Millî Mücadele yıllarını “Kalpak” ile izah ediyordu. Bu çerçevede TBMM’nin teşekkülü ve açılışı ile yeni dönemin teşkilatı, idarî yapısı ve felsefesi de ortaya konmuş oluyordu. Millî Mücadele hareketi...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2020
Türk Yurdu Nisan 2020
Nisan 2020 - Yıl 109 - Sayı 392

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele