Doğu Türkistanlılık ve Uygur Türk Toplumu

Nisan 2020 - Yıl 109 - Sayı 392

        Giriş[1]

        Türk toplumlarının geçmişten günümüze kadar olan binlerce yıllık yaşam gerçekliğine baktığımızda, şunları açık olarak görmemiz mümkündür: çok geniş coğrafyaya dağılmış, genel olarak konargöçer ve yerleşik olmak üzere iki çeşit yaşam tarzını sürdürüyor olmaları; aralarında esnek olsa dahi iletişime devam ediyor olmaları; birleşik tek siyasi çatı altında, sürdürülebilen güçlü devlet kuramamış olmaları, fakat özgürlüğe düşkün olmaları; doğudan daima Çin tehdidine maruz kalmaları; modern çağda kuzeyden Rusların, doğudan yine Çinlilerin ve batıdan Batılıların sömürgesi veya etkisi altında kalmaları; bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nin de derin Batı etkisinde zaman zaman öz&u...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2020
Türk Yurdu Nisan 2020
Nisan 2020 - Yıl 109 - Sayı 392

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele