ENVER PAŞA’NIN SON GÜNLERİ ÜZERİNE YAZILAR: M. ŞAKİRCAN ÖRNEĞİ

Şubat 2020 - Yıl 109 - Sayı 390

        Tahir AŞİROV *

        Sovyet Türkmenistan’ın ilk yıllarında kültürel, tarihî, sosyal sorunlar tartışılmış ve değişik düşünce yapısına sahip düşünürler tarafından yazılar kaleme alınmıştır. Bu dönemde Türkmen Tarihi üzerine yapılan çalışmaların kendine özgü bir önemi bulunmaktadır (Aşirov, 2018: 171-188). Özellikle Türkmen Türkçesinde 1920 yılında neşir hayatına başlayan “Türkmenistan” gazetesindeki Türkmen tarihi ile ilgili yazılar çok değerli yayınlardır (Ilyasov ve Goçmıradov, 1990). Bu bağlamda “Türkmenistan” gazetesinde, “Basmacılar” olarak bilinen hareket, bilhassa Enver Paşa’nın (1881/2-1922) son günleri üzerine 24 Şubat 1928 tarihinde M. Şakircan imzalı “Enver Paşa’nın Eň Sonkı Günleri” (Enver Paşa’nın Son Günleri) adıyla yay...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2020
Türk Yurdu Şubat 2020
Şubat 2020 - Yıl 109 - Sayı 390

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele