Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Gönderilişinde Etkili Olan Sebepler Üzerine Bir Mülahaza MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUN’A GÖNDERİLİŞİNDE ETKİLİ OLAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR MÜLAHAZA

Aralık 2019 - Yıl 108 - Sayı 388

Son Yazıları

        İngiltere hükûmetinin müttefikleriyle bilitilaf selahiyettar kıldığı İngiltere Hükûmeti Bahr-i Siyah Donanması Başkumandanı Ferik Amiral Arthur Calthorpe hazretleri ile Hükümet-i Seniye Canibinden haiz-i salahiyet Bahriye Nazırı devletlû Rauf Beyefendi hazretleri, Hariciye Müsteşarı Utufetlû Reşat Hikmet Beyefendi hazretleri, Erkân-i Harbiye-i Umumiye Kaymakamlarından Sadullah Beyefendi arasında kararlaştırılıp akdolunan mütareke şeraiti” diye başlayan Türkiye’nin ölüm fermanı Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918’de imza edildi[1]. İngilizce n&...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2019
Türk Yurdu Aralık 2019
Aralık 2019 - Yıl 108 - Sayı 388

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele