Türk Askerî Muzikaları Tarihi [Mahmut R. Gazimihal, Türk Askerî Muzikaları Tarihi, [Hazırlayan Metin Özarslan], Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2019]

Kasım 2019 - Yıl 108 - Sayı 387

        Sanat ve bilim birbirine uzak iki alan gibi görülse de birbirlerini destekleyen iki mecradır. Sanat hakkındaki bilimsel çalışmalarda, bilim insanlarının icracısı olmadıkları bir sanat dalında çalışma yapmaları zaman zaman eksiklik olarak görülmektedir. Elbette ki bir sanat dalı ile ilgili çalışma yapmak için o sanat dalının icracısı olma mecburiyeti yoktur; fakat hem o sanata hâkim hem de bilimsel bir bakış açısına sahip insanlar tarafından yapılan çalışmaların önemi de büyüktür. Bu bağlamda düşünüldüğünde Mahmut Ragıp Gazimihal, sanat ile bilimi buluşturan bir bilgin olarak musiki tarihimizde öne çıkan bir isim olmaktadır.

        Mahmut Ragıp Gazimihal 1900 yılında İstanbul’da doğmuş; Kumkapı Fransız Koleji’nde başladığı öğrenimini Vefa Ortaokulu’nda sürdürmüştür. Geçirdiği kaza sebebiyle eğitim hayatına bi...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2019
Türk Yurdu Kasım 2019
Kasım 2019 - Yıl 108 - Sayı 387

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele